Aftenposten mener: Gode planer for Oslo sentrum

Det rødgrønne byrådet har levert sine planer for «bilfritt sentrum». Her samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen.

Byrådets grep for å redusere trafikk i Oslo sentrum vil gi en bedre og hyggeligere bykjerne.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Oslos rødgrønne byråd fikk mye oppmerksomhet for sine planer om «bilfritt sentrum» i forkant av valget i fjor. Mesteparten av oppmerksomheten var negativ, og dreide seg om at tiltaket var for drastisk.

Visjonen er nå blitt til praktiske planer, og denne kritikken er nå helt forstummet. Denne gang kommer de negative reaksjonene fra dem som er skuffet over at byrådet ikke går langt nok.

For det vil fortsatt være biler i sentrum med byrådets forslag. I første rekke vil byrådet fjerne parkeringsplasser, samt bruke sin skiltmyndighet til å forhindre gjennomkjøring mellom ulike deler av sentrum. Samtidig skal gågatenettet utvides, og vi kan forvente oss flere flerbruksgater etter modell fra Torggata.

Gode tiltak

Dette er gode tiltak som det er grunn til å støtte. Samtidig er kritikken mot byrådet fra dem som ønsket enda hardere tiltak for å få ned biltrafikken forståelig. Byrådet legger ikke opp til fysiske sperringer, og bruken av kommunens skiltmyndighet virker å være begrenset. At Oslo S og Vippetangen er unntatt, er fornuftig, men også en tydelig demonstrasjon av at planen er mindre ambisiøs enn før valget.

Byrådet varsler at de etter hvert kan komme til å innføre et generelt kjøreforbud i sentrum. Men selv dette vil få mange unntak: Vekterselskapenes biler, drosjer, varetransport og beboere vil fortsatt kunne kjøre i sentrum. Ettersom de færreste av kjøretøyene innenfor Ring 1 i dag er privatbiler, gjenstår det å se hvor stor bilreduksjonen faktisk vil bli.

Steg i riktig retning

Like fullt er planene et steg i riktig retning, og i tråd med moderne og fremtidsrettet byplanlegging for levende sentrumsområder. Flere gågater og en bevisst holdning til å legge til rette for byliv kan gjøre sentrum triveligere og mer attraktivt for dem som beveger seg til fots. Med redusert antall biler blir det også lettere for trikker, busser og syklister å komme seg frem.

Det er gledelig å se at det virker å være nærmest tverrpolitisk enighet om tiltakene byrådet nå presenterer. Til og med Oslo Handelsstands Forening jubler, etter å tidligere ha vært bekymret for butikkdød ved bilforbud.

Bred, politisk enighet om utviklingen av sentrum er et gode for byen. Det borger godt for videre samarbeid i retning av et godt og levende sentrum.