Aftenposten mener: Ikke alle forkjølede elever må til fastlege

Fraværsregelen er en suksess som ikke må rokkes ved.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Overbelastede fastleger bør få slippe å skrive ut fraværsattester til skoleelever som melder seg med forkjølelser og andre bagatellmessige helseplager. I stedet kan helsesykepleiere ved skolene overta denne oppgaven, foreslår Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland i et intervju med NRK.

Reaksjonene på Stenslands utspill er som man kunne vente. Allmennlegeforeningen hilser forslaget velkommen og gir gjerne fra seg dette arbeidet. Helsesykepleierne er negative. En helsesykepleier skal drive med forebyggende og helsefremmende arbeid, ikke stille diagnoser, forklarer lederen i landsgruppen for helsesykepleiere, Ann Karin Swang.

Skolehelsetjenesten ser det ikke som sin oppgave å avlaste fastlegene. De føler at de har mer enn nok av oppgaver som de allerede har.

Det er en utilsiktet frukt av fraværsgrensen vi her har med å gjøre. Fraværsgrensen for videregående opplæring, innført fra skolestart i 2016, gjør det dumt for elever å være borte fra skolen uten skikkelig grunn. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget.

Behovet for dokumentasjon av sykdom har ført til økt trafikk på legekontorene. En fastlege har i gjennomsnitt ett til to besøk pr. arbeidsdag av elever fra videregående som trenger fraværsattest, ifølge en oversikt som Allmennlegeforeningen har utarbeidet.

Fraværsgrensen har hatt klar positiv effekt. Gjennomsnittseleven har redusert det totale fraværet sitt med omtrent 20 prosent, eller 15 timer i året, ifølge en evaluering gjennomført av forskningsstiftelsen FAFO.

Men undersøkelsen avdekket også noen negative konsekvenser. Flere går på skolen når de faktisk er syke. Det gjør seg også gjeldende en frykt for at strenge fraværsregler kan få enda flere elever til å droppe ut av den videregående skolen.

Skolehelsetjenesten varierer mye fra skole til skole. Der forholdene ligger greit til rette, bør det ikke være særlig problematisk å la en helsesykepleier skrive ut fraværsattester for enkle og kjente sykdommer. Der elevene ikke har en lett tilgjengelig sykepleier å gå til, må fastlegene fortsatt trå til.

Fortsatt vil det på mange nivåer i denne saken være nødvendig å utvise skjønn. Ikke minst er det viktig for å redde den tre og et halvt år gamle fraværsregelen. Den betyr mye for norsk skole og for elevene selv.