Leder

Aftenposten mener: Kildekritikk må bli en nøkkelferdighet

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Kildekritikk er en ferdighet som blir stadig viktigere når kampen om sannheten foregår i form av nyhetsartikler. Foto: DADO RUVIC / X02714

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Falske nyheter har vokst frem som en stor utfordring. Valgkampen i USA satte fenomenet på spissen, og falske nyheter kan ha påvirket velgerne. Også i Norge ser vi stadig flere eksempler på manipulasjon ved å bruke falske nyheter. En Facebookside som tilsynelatende mobiliserer motstandere av flyseteavgiften, har utviklet seg til å bli et sted for sjikane av Venstre-leder Trine Skei Grande og en distributør av manipulerte nyheter. Metoden er forstemmende enkel. Personene bak siden endrer titler i reelle nyhetsartikler fra etablerte medier, og skaper slik inntrykk av at Trine Skei Grande mener ting hun ikke mener og har et ansvar hun ikke har.

Les også

Sprer falske nyheter på Facebook med hets mot Trine Skei Grande

FB-siden som rammer Skei Grande er bare ett eksempel, og muligheten for å manipulere blir stadig flere. Vi vet også at stater bruker falske nyhetsformater, og den enorme kraften som ligger i spredning i sosiale medier, til å plante propaganda.

Facebook prøver å møte fenomenet ved å etablere ekstern faktasjekk og varsling når saker som deles har fått kritikk for å spre gale fakta. Det er et fremskritt at Facebook erkjenner et ansvar for hva som spres på plattformen. Men arbeidet med å møte stadig større mengder informasjon, fra stadig flere kilder, med ulike motiver, starter ikke der. Det starter i arbeidet med å gjøre barna våre i stand til å skille mellom gode og dårlige kilder, mellom informasjon og propaganda, mellom reelle vitenskapelige artikler og falske artikler, mellom manipulert statistikk og reell statistikk.

Les også

Facebook engasjerer faktasjekkere

Kildekritikk er en grunnleggende metode for forskere og journalister og andre som jobber med å gjengi innhold som er skapt andre steder. Det løftes frem som vesentlig i Kunnskapsløftet, og skal gjennomsyre mange fag. Utdanningsdirektoratet har forsterket vektleggingen i flere fag som svar på at kildekritikk er en svakhet i besvarelser fra elevene. Det er bra at direktoratet er oppmerksom på utfordringen, men kildekritikk bør vektlegges enda sterkere som en unik ferdighet, med trening og bevisstgjøring fra tidlig alder. Falsk informasjon kan påvirke mennesker til å gjøre ukloke økonomiske valg, helseskadelige valg og de kan bli ofre for politisk manipulering. Evne til å stille spørsmål ved kildenes motiver, etterrettelighet og redelighet er raskt blitt avgjørende viktig for å orientere seg som borger. Så viktig er det at det bør løftes opp som en nøkkelferdighet som barn skal ha med seg ut av skolen, på linje med lesing, skriving og regning.

Les mer om

  1. Barn og unge
  2. Facebook
  3. Skole og utdanning
  4. Utdanningsdirektoratet