Leder

Aftenposten mener: Canada fortjener mer støtte

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Canadas statsminister Justin Trudeau er i klammeri med Kina, men får lite støtte. Foto: YVES HERMAN / X00380

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Canadas statsminister Justin Trudeau har tatt rollen som en global forsvarer av liberale verdier. Det er fortjenstfullt og nødvendig i en tid da stadig flere makthavere ser på blant annet demokrati, ytringsfrihet og rettsstatens prinsipper som annenrangs hensyn, i noen tilfeller ikke såpass engang.

Da diktaturet Saudi-Arabia i fjor arresterte et antall aktivister som kjempet for kvinners rettigheter, forlangte canadiske myndigheter raskt at alle ble frigitt. Da kravet ikke ble etterkommet, reagerte Canada med å redusere omfanget av våpeneksporten til Saudi-Arabia, så langt kontraktene tillot det.

Canada fikk lite støtte, dessverre heller ikke fra Norge. Landet ble et lett offer for saudiarabiske mottiltak.

Trudeau har også vært offensiv i kritikken av verdens totalitære supermakt, Kina. Andre vestlige land, blant dem Norge, er som kjent mer opptatt av å svinse for kineserne av hensyn til lukrative gevinster i handelspolitikken.

Da Canada i fjor arresterte en Huawei-leder, mistenkt for banksvindel i USA, så kineserne sitt snitt til å slå hardt tilbake.

To canadiere sitter nå arrestert i Kina, tilsynelatende uten reell grunn.

Les også

Abid Raja reagerer kraftig på kinesisk dødsdom: – I dag er det Canada, i morgen kan det være oss.

Plutselig dødsstraff

Dessuten ble en canadisk statsborger som var arrestert i Kina for narkotikasmugling, og som hadde fått en fengselsstraff, nylig og plutselig utsatt for en ny «rettssak», som lynhurtig endte i dødsdom.

Canada består av mye areal, men relativt få mennesker (37 millioner). Landet føler seg ensomt og utsatt, også fordi det har havnet litt i fryseboksen hos den tradisjonelle, nære allierte, USA. Donald Trump liker ikke Justin Trudeau og har gjort Canada til fiende i handelspolitikken.

Riktignok har USA nå sluttet seg til Canadas kritikk av den vilkårlige dødsdommen i Kina, men det står åpent hvor langt støtten rekker.

Hva med Norge? Utenriksdepartementet har foreløpig nøyd seg med å kalle saken «beklagelig».

Les også

Saudiarabisk tenåring på flukt har ankommet Canada

Noen må forsvare verdiene

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) reagerer: – Vi bør ikke svikte verdier vi ønsker å være bekjent av. I dag er det Canada, i morgen kan det være oss. Står ikke vi opp for noen, vil ingen stå opp for oss heller.

Rajas poeng er viktig. Internasjonal politikk er hard interessekamp, der store land gjerne gjør som de vil, mens mindre land reagerer som de må.

Den liberale verdensordenen som vokste frem etter annen verdenskrig, jevnet maktforholdene noe ut ved å skape felles kjøreregler. Ordenen er nå truet, men den klapper raskere sammen hvis ingen forsvarer den.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Internasjonal politikk
  3. Canada
  4. Kina
  5. Norge
  6. USA
  7. Justin Trudeau