Leder

Brobyggere på leirføtter

  • Aftenposten Redaksjon
Fundamentet under broen sviktet.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken brøt Skjeggestad bru sammen på landets mest trafikkerte vei, E18. Årsaken synes å være et skred av kvikkleire som førte til at brofundamentene sviktet. Liv kunne lett gått tapt. Man skulle tro at det ville utløse alvorlig sjelegransking i Statens vegvesen som har ansvaret for veibyggingen i Norge.

Men en slik holdning er ikke lett å spore hos brodirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen. Han svarer Aftenposten fredag at det "i etterpåklokskapens lys" er "lett å se" at Skjeggestad bru "kanskje" burde vært bygget slik at den bedre tålte skred.

Liv kunne lett gått tapt. Man skulle tro at det ville utløse alvorlig sjelegransking i Statens vegvesen.

Særlig hastverk synes likevel ikke brodirektøren å ha i sakens anledning. "Kanskje dette vil endres i fremtiden", sier Stensvold.

Flere hundre broer mer utsatt

Det er et lite betryggende svar. Statens vegvesens egen undersøkelse som ble offentliggjort torsdag viser at så mange som 523 broer i Norge går over kartlagte områder med kvikkleire. Broen som kollapset utenfor Holmestrand ligger til alt overmål i et område med liten fare for skred. Med andre ord kan faren for tilsvarende kollapser være større i en stor andel av de øvrige over fem hundre broene som er bygget i leirområder. 170 av disse broene er riksveier.

Statens vegvesen bedyrer at de har kontroll

Statens vegvesen bedyrer at de har kontroll. "Vi anser norske broer for å være generelt trygge. Det som skjedde med Skjeggestad bru på E18 mandag ser vi på som en ekstraordinær hendelse", heter det i en pressemelding torsdag.

Det får oss til å spørre om Statens vegvesen er for opptatt av å forsvare seg selv mot berettigede spørsmål om skredfaren generelt er blitt undervurdert av etaten når den bygger broer.

Defensivt av Veivesenet

Det er i hvert fall vanskelig å få slike forsikringer til å stemme med Vegvesenets egne undersøkelser som altså viser at flere hundre broer kan være mer utsatt enn Skjeggestad bru. Dersom det stemmer virker det underlig defensivt å forsikre om at alt er vel. Og det virker underlig at man i Veivesenet ikke har mer hastverk enn at det "kanskje i fremtiden" vil innføres krav som gjør at broer i områder med kvikksand, står tryggere eller trygges bedre med forebyggende tiltak.

Det virker underlig defensivt å forsikre om at alt er vel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) har lovet stor gjennomføringskraft i arbeidet med å utbedre skadene på Skjeggestad bru. Når det nå er reist så alvorlige spørsmål om utfordringene ved flere hundre andre broer, skylder han ytterligere svar som smaker mindre av selvforsvar enn hans egen etat så langt har gitt.

Les også:

Les også

  1. Sjekk broene i ditt fylke

  2. Norske broer trenger vedlikehold for 19 milliarder

  3. Sikre svar kan ta flere uker

Les mer om

  1. Ledelse