Fremtidsrettet av MDG

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Egenandel på sykefravær er et ærlig svar på en nødvendig prioritering

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil diskutere kutt i velferdsordninger som svar på nødvendigheten av å prioritere. Det vitner om et mot som flere partier kan unne seg.

Både Høyre og MDG avholder landsmøter denne helgen. Gitt størrelse og posisjon vil nok Høyres landsmøte få mest oppmerksomhet. Men en av de mest interessante diskusjonene kommer til å foregå på MDGs landsmøte.

Partiet har tidligere møtt berettiget kritikk for at politikken ikke har hengt helt sammen.

Det er vanskelig å jobbe for en hurtig nedbygging av Norges viktigste næring, slå fast at vekst må bli mindre viktig, og at vi skal jobbe mindre uten å peke på noen konsekvenser.

Nå slår et partiutvalg fast at noen svar kan være å kutte i sykelønnen, heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år og kutte noen andre ordninger.

Med det blir MDG det eneste partiet på Stortinget som diskuterer kutt i sykelønnsordningen som et mulig svar på en stadig mer presset velferdsstat.

Partiet diskuterer ikke en avskaffelse av ordningen, som enkelte ønsker å fremstille det, men det som i praksis er innføring av en liten egenandel på sykefravær.

Partiet møter selvsagt motbør fra alle kanter.

Sykelønnsordningen er blant de hellige kyrne i norsk politikk, hevet over alle politiske skillelinjer. Den helligheten må være tidsbegrenset, rett og slett fordi alle partier er forpliktet til å diskutere velferdsstatens bærekraft i fremtiden.

Ulike former for egenandeler og målretting av velferdstiltak må bli en debatt, og det er ingen grunn til at sykelønn skal skjermes.

MDG viser ansvarlighet ved å være tidlig ute, og det er ikke sikkert partiet vedtar disse forslagene. Men MDG gjør i det minste et ærlig forsøk på å svare på en stående utfordring: Hva skal vi kutte hvis vi skal satse på noe annet?

De andre partiene har til felles at de gjør det i alt for liten grad.

På venstresiden er svaret for ofte økte skatter.

Økte skatter for næringsliv og arbeidstakere er ikke svaret når hovedutfordringen er å skape nye arbeidsplasser, i nye næringer.

På høyresiden er det lyspunkt å skimte blant ungdomspartiene, både i Venstre og Høyre. Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise har for eksempel regnet seg frem til at et kutt på 20 prosent i sykelønnen kan frigjøre åtte milliarder kroner. Størrelsen på kuttet er ikke nødvendigvis riktig, men han ønsker seg i det minste en debatt om saken.

Moderpartiet og Regjeringen har ingen slik vilje.

Derimot har viljen til å løfte milliarder ut av oljefondet vært for stor, og Regjeringen har gjort livet litt for lett for seg selv.

Prioritering i ordets rette forstand, som det MDG nå diskuterer, har det vært lite av.

Det er lettere å forklare enn forsvare, selv om Regjeringen jevnlig prøver, og beklager seg over alle som savner reelle prioriteringer.

Det er ikke flertall på Stortinget for å prioritere merkbart gjennom å eksempelvis flytte penger fra store budsjettposter, som sykelønn, til andre poster.

Skulle en sittende regjering prøve seg på et slikt forslag, ville den bli kjølhalt av både samarbeidspartier, opposisjon, fagbevegelse og flere medier. De eneste som vil takke, er fremtidens generasjoner, som får en noe mindre byrde å bære.

Men skal partiene klare å gi realistiske svar på fremtidens utfordringer med økonomisk bærekraft, er det ærlig å diskutere også de ubehagelige prioriteringene.

Interessert i politikk? Hør ukens politiske podkast, Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: