Leder

Aftenposten mener: SSBs styring må gjennomgås

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Christine Meyer, avgått SSB-direktør
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da Christine Meyer gikk fra stillingen som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå natt til 13. november i fjor, ble det satt foreløpig punktum for et av de største dramaene i norsk forvaltning på lang tid. Det skjedde etter en offentlig ordkrig mellom Meyer og finansminister Siv Jensen, som viste frem to vidt forskjellige virkelighetsoppfatninger. Det lå i kortene at Stortinget måtte gå dypere inn i saken ved hjelp av brev og til slutt åpen høring.

Høringen ga ikke de endelige avklaringene det var grunn til å håpe på. Forventningen om at SSB skulle avvente statsstikklovutvalgets konklusjoner før større endringer ble gjort, ble fremhevet av både statsminister Erna Solberg og Siv Jensen i tiden rundt Meyers avgang. Det er fremdeles uklart hvordan forventningen – som i tiden rundt avgangen ble fremhevet som svært viktig – ble uttrykt underveis.

Det ble snarere klart at departementet ikke hadde vært spesielt opptatt av det underveis i dialogen med SSB. SSBs styreleder Morten Reymert bekreftet under høringen at det ikke var en forutsetning for å gjennomføre endringer, og få andre hadde oppfattet det slik. Da må Stortinget komme til bunns i hvorfor det plutselig ble så viktig, og her stiller SV gode spørsmål.

Bekymringen for levedyktigheten til et par av modellene, og fagmiljøet knyttet til dem, fremsto som den viktigste grunnen til at Meyer måtte gå.

Men i motsetning til kritikerne av endringene, som LO og NHO, som var urolig for dette gjennom hele fjoråret, slo departementets bekymring for alvor inn først da implementeringen startet. Fremdeles etterlyses et troverdig svar på hvorfor departementet ikke reagerte allerede da innplasseringskriteriene og den nye organiseringen ble kjent, eller da konsekvensene for enkeltpersoner ble varslet. Departementet ventet til etter at de ansatte var blitt informert, og til etter at kritikken kom gjennom mediene. Dette er viktig fordi det styrker Meyer og tidligere forskningsdirektør i SSB Kjetil Telles påstand om at de opplevde støtte fra departementet for hovedtrekkene i endringene helt frem til det siste, da bråket kom. Det vitner i beste fall om oppsiktsvekkende dårlig eierstyring.

Etter at denne saken er konkludert fra Stortingets side, må styringen av SSB gjennomgås. Saken og høringen har vist frem dårlig eierstyring, et merkelig forhold mellom styret og departementet og grunn til å mistro SSBs uavhengighet vis-à-vis Finansdepartementet. Når NHO velger å bruke høringen til å mene at SSB driver dårlig personalstyring ved å gjennomføre slike endringer, er det også en illustrasjon på mangel på forståelse av hvor SSBs selvstendighet starter og slutter. Det må gjerne ansatte i SSB mene, men NHOs mening om dette er irrelevant.

Statistikklovutvalget blir avgjørende viktig i denne sammenhengen. Utvalget må virkelig gå inn hva uavhengighet for SSB betyr, og det bør utløse endringer. I så fall kan det komme noe godt ut av denne triste og dramatiske saken.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Christine Meyer
  4. Statistisk sentralbyrå
  5. Siv Jensen
  6. Finansdepartementet