Feilslått kritikk

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

DET ER DE SISTE

dagene kommet en viss kritikk – blant annet fra befalsorganisasjonene – mot Grete Faremos håndtering av den delen av Skah-saken som berører Forsvaret.

Etter vår mening er det en forfeilet og urettferdig kritikk.

Det er i dag nøyaktig en uke siden Verdens Gang avslørte at to norske offiserer hadde deltatt i den private aksjonen som førte Khalid Skah og Anne Cecilie Hopstocks to tenåringsbarn ut av Marokko. Dette var opplysninger Forsvarsdepartementet fikk tips om allerede for seks måneder siden, men det lyktes ikke Forsvaret å få sannheten på bordet. Det skjedde først denne uken.

FORSVARSMINISTER

Grete Faremo har med andre ord stått overfor en situasjon der offiserer i tjeneste for spesialoppdrag har ført sine overordnede bak lyset. Hun har også medvirket til å avdekke et uformelt kolleganettverk som kan mobiliseres til aksjoner som ikke har noen forbindelse med tjenesten de samme offiserene er ansatt i Forsvaret for å utføre. Og hun vet nå at disse offiserene ikke nølte med å påta seg oppdrag i andre land – oppdrag de ifølge et VG-intervju med aksjonslederen ikke ante hva gikk ut på da de sa ja til det.

Dessuten vet statsråden at Forsvaret selv var ute av stand til å komme til bunns i saken.

VI ER GLAD

for at forsvarsministeren tar slikt på dypeste alvor. Det ville vært sterkt kritikkverdig hvis en slik sak ble skjult under et røykteppe av bortforklaringer. Det ville virket som et signal om at Forsvarsdepartementets politiske ledelse ikke tok det så nøye om slike subkulturer – uttrykket er lånt fra forsvarssjef Harald Sundes omtale av saken – vokste frem innenfor våre væpnede styrker.

Det kan virke som om befalsorganisasjonene i sitt forsvar for de aktuelle medlemmene ikke tar dette så alvorlig. Da er vi glad for at både statsråd og forsvarssjef gjør nettopp det.

VI TAR IKKE

stilling til hvilke regelbrudd som er begått – Offisersforbundet avviser til og med at de to har gjort noe galt. Dette siste ville overraske oss. Hvis det er innenfor Forsvarets regelverk at offiserer lar seg verve til private sikkerhetsoppdrag i utlandet, for så i ettertid å sabotere Forsvarets egen granskning av saken, ja, da er regelverket mildt sagt ufullstendig.

Denne saken dreier seg selvsagt først og fremst om en mors kamp for sine to barn. Den har vi all sympati for. En slik sympati kan imidlertid ikke føre til at vi lukker øynene for den spesielle kultur denne saken har avdekket i deler av Forsvaret.

Det har heldigvis ikke Grete Faremo gjort. Det tjener henne til ære.