Aftenposten mener: Barnehageansatte skal kunne norsk

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I disse dager møter barn det norske utdanningssystemet for første gang når de begynner i barnehage. I dag trer en rekke nye bestemmelser for norske barnehager i kraft.

Én av endringene er at det nå innføres et krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage. Regjeringens forslag, som ble støttet av et samlet storting, innebærer at søkere til barnehagejobber må kunne norsk. For å være nøyaktig, må de ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig fremstilling, og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Kravet vil i praksis gjelde søkere uten barnehagelærerutdanning. De som har gjennomført utdanningen, har gjennom den allerede vist at de behersker språket.

Avleggs oppfatning

Det er en riktig avgjørelse å stille et språkkrav til de ansatte i barnehagen.

En undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet viser at én av tre barnehagestyrere som har minoritetsspråklige ansatte, har opplevd at disse ikke kan godt nok norsk til å snakke med foreldre, barn og kolleger.

Det er alvorlige tall som vitner om en avleggs oppfatning av at barnehager er mer et oppbevaringssted enn en del av utdanningssystemet.

Man skal selvfølgelig kunne forvente at de kan kommunisere, og lære bort, språk til barna. Språk er en av de viktigste forutsetningene for å klare seg på skolen og, for noen, å gjennomføre en vellykket integreringsprosess. Dette arbeidet starter allerede i barnehagene.

Ved å stille krav til de ansatte i barnehagen, viser man at barnehagen også er en institusjon som skal levere kvalitetstjenester til de aller minste og mest sårbare blant oss.

En start

Det er for tidlig å si hvordan et slikt krav vil slå ut i praksis. Blant annet har SV uttrykt bekymring for at det vil kunne heve terskelen for å komme inn i arbeidslivet.

Åpenbart er det avgjørende med tilknytning til arbeidslivet for integrering av voksne. Men man kommer ikke bort fra at det også er viktig å lære seg språket.

Prøvene som kreves, er relativt elementære. Gitt at barnehagen i økende grad er ansett som starten på utdanningsløpet, må man kunne forvente et minimum av norskkunnskaper blant de ansatte.