Aftenposten mener: Arbeiderpartiet er dårlig ledet

Ledelsen i Arbeiderpartiet har fungert for dårlig, for lenge.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Arbeiderpartiet er i dyp krise. Den uavklarte Giske-saken er et problem i seg selv. Den har i tillegg fungert som en katalysator for andre konflikter og problemer i partiet. Selv om Giske-saken løses, på et eller annet vis, gjenstår et stort arbeid med å reparere det viktigste opposisjonspartiet.

Et av spørsmålene som partiledelse og tillitsvalgte på flere nivå må stille seg er: Hvordan havnet vi her? Hva er det med vår kultur, våre samarbeids- og omgangsformer og vår interne tillit som gjør at partiet kan havne i en så dyp krise?

Valgnederlaget utløste selvransakelse i Arbeiderpartiet. Det er naturlig og nødvendig. Partiet har gjennomgått, og må fortsette å gjennomgå, politikk, kommunikasjon og strategi.

De siste ukenes hendelser viser imidlertid at partiet må gjennomgå mer enn det. Sentralstyremøtet har diskutert et utvalg som skal undersøke kulturen i partiet. Det er sikkert en god idé, men her trengs en meget ærlig og selvkritisk runde, ikke minst i ledelsen, der enkeltpersoner vurderer hvordan egne handlingsmønstre bidrar til å svekke partiet.

Forholdet mellom partisekretær Kjersti Stenseng og sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, oppleves av omgivelsene som dårlig. Dette har neppe oppstått i forbindelse med Giske-saken. Hadde forholdet fungert godt før den saken, hadde de sammen håndtert sakene bedre. Det er grunn til å tro at det dårlige forholdet har gjort belastningen for varslerne større.

Begge tilhører på ulikt vis ledelsen i Arbeiderpartiet. Det er ikke et sunnhetstegn at de, og partileder Jonas Gahr Støre, har latt forholdet få utvikle seg i feil retning over tid. Det dårlige forholdet mellom nestlederne fremstår heller ikke til gavn for partiet. Igjen, partiet må diskutere hvordan det håndterer motsetninger på toppnivå. Uenigheter og ulik form er normale utfordringer i en ledelse, og i et politisk parti har de egenverdi. Men det kan ikke bli destruktivt for partiet. De personlige motsetningene og uenighetene kan ikke overskygge partiets viktigste oppgave, som akkurat nå er å utfordre Regjeringen og vise velgerne som stemte på Ap at det hadde en hensikt.

Det er vanskelig å se for seg at Arbeiderpartiet skal fortsette med dagens ledelse. Det fremstår rett og slett ikke som en sunn konstellasjon for partiet. Selv om Trond Giske trer ut av nestledervervet permanent, er det behov for en grundig utlufting med tanke på partiets kultur og indre logikk. De siste ukene har vist frem flere problemer i partiet. Dårlig ledelse er et av dem.

Organisasjoner er ikke bedre enn de klarer å være når de møter motgang. Arbeiderpartiet har vist at det håndterer motgang usedvanlig dårlig. Det er et lederansvar å sørge for at partikulturen er sunn, inkluderende, konstruktiv og i stand til å håndtere konflikter. Optimistene i partiet kan håpe på at denne krisen utløser endringer som burde vært kommet for lenge siden.

Podkast: Har du Spotify? Følg denne lenken. Ellers kan du gå inn i podkast-appen på telefonen din, søk på Aftenpodden, lytt og abonner. Bruker du Iphone? Følg denne lenken.

Her kan du høre i Soundcloud: