Leder

Aftenposten mener: Høye strømpriser kan ikke møtes med lettvinte svar

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et tørt fjorår og økte priser på kull og utslippskvoter er viktige forklaringer på at strømprisen er blitt høy. Mange forbrukere har fått et lite sjokk nå når de første vinteregningene er kommet. Forskjellen fra fjoråret er markant.

For mange kommer den økte regningen som en ubehagelig overraskelse, noe som er grunn god nok til at politikerne engasjerer seg.

Norge har hatt høye strømpriser før, over lengre tid. Ved flere anledninger, under flere regjeringer, har et av svarene vært en særlig støtte til husholdninger med dårlig råd. Det har vært et treffsikkert og tidsbegrenset tiltak. Nå foreslår SV og Rødt en slik støtte igjen. Det skal ikke avvises, men statsminister Erna Solberg har rett i at situasjonen gjerne varer over lengre tid før slike tiltak settes i verk.

En annen politisk reaksjon på de økte strømprisene, dreier seg om utenlandskabler, altså strøm som fraktes mellom Norge og andre land. Her har Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum funnet det opportunt å komme med et bidrag. Han mener de høye strømprisene forsterker argumentet mot konsesjonsbehandlingen av North Connect-kabelen mellom Norge og Skottland, en kamp Sp tapte i Stortinget i fjor.

Standpunktet er ikke overraskende, gitt vendingen Senterpartiets retorikk har tatt de siste årene. Med Vedum i spissen utmerker partiet seg tidvis med enkle svar på kompliserte problemstillinger. Det er besnærende å tenke at strømprisen blir billigere her hjemme hvis Norge stopper kabelen til Skottland, at vi kan beholde all den billige strømmen selv. Men det er korttenkt og rimer ikke med en fremtidsrettet energipolitikk.

Den gangen Senterpartiet satt i regjering, fremsto forståelsen for fremtidens energimarked sterkere. Da nestleder Ola Borten Moe var olje- og energiminister etablerte han kabelsamarbeid med blant annet Tyskland. Argumentasjonen bygget på behovet for forsyningssikkerhet og et felles europeisk ønske om å bygge ut infrastruktur tilpasset en fornybar fremtid. I fremtiden er utveksling av fornybar energi mellom land en bærebjelke. Norge må selvsagt være en del av det samarbeidet.

Så kan det komme utfordringer for norsk industri og norske forbrukere som følge av perioder med høye priser. Norge har imidlertid fremdeles lave priser sammenlignet med andre land, og noe variasjon må det være mulig å håndtere. Det er lettvint å skape inntrykk av at prisproblemer kan løses ved å stille spørsmål ved et europeisk energisamarbeid og stoppe konsesjonsbehandling. Men samarbeid, og et minimum av forutsigbarhet, er en forutsetning for at Norge skal bidra til, og ha nytte av, en fornybar fremtid.

Les mer om

 1. Energipolitikk
 2. Klima
 3. Trygve Slagsvold Vedum
 4. Ola Borten Moe
 5. Fornybar energi

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Støre om strømprisen: Økt bostøtte og nei til kabler til utlandet

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Høyre-talsmann: – Støre useriøs om kabel til Storbritannia

 3. SID
  Publisert:

  Dette er et klimatiltak som vil være lønnsomt for Norge

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Uklok kamp mot strømmen

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  Det store spillet om utenlandskablene