Aftenposten mener: Samboergaranti er ingen garanti for lykke

Bård Hoksrud (Frp) står i spissen for et forslag som aldri burde blitt noe av.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Saken begynte for to år siden, da Agderposten fortalte historien om Arendal kommune som nektet å la ekteparet Gunvor (95) og Charles (94) bo sammen på sykehjem.

Etter å ha vært gift i 67 år havnet Gunvor på et bo- og omsorgssenter i Arendal, mens Charles måtte bli boende alene i huset på Hisøy. Han søkte om sykehjemsplass sammen med sin kone, men fikk avslag.

Lengselen og ensomheten gjorde helsetilstanden verre, fortalte de. Man skulle være nokså hardhudet for ikke å bli rørt av ekteparets kjærlighet for hverandre og ønske om å være sammen, hvilket de hadde vært helt siden krigen.

– Alt jeg ønsker, er å være der for kona mi. Jeg nyter å se henne ligge og hvile, sa Charles til Agderposten.

Ikke overraskende har historien ført til politisk press for å unngå at noe lignende skal skje med andre ektepar ved livets slutt.

Det var Arbeiderpartiet som først tok til orde for å innføre en «samboergaranti» som skulle sikre at ektepar eller samboere som fremdeles ønsker det, skal få bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon. Forutsetningen var imidlertid at begge var avhengig av omsorgstjenester.

Det var ikke bra nok for Fremskrittspartiet. Bård Hoksrud (Frp) overbød Tuva Moflag (Ap) i stortingshøringen ved å foreslå at også partnere som ikke er pleietrengende, skal få mulighet til å flytte inn på sykehjem sammen med ektefellen eller samboeren – dette før effektene og kostnadene for noe slikt er utredet.

Forslaget er like urealistisk som det er naivt. For det første står landet overfor en eldrebølge. Det er vanskelig å se for seg at kommunene skal kunne finansiere sykehjemsplasser for funksjonsfriske mennesker når kapasiteten for de syke allerede i dag er svært begrenset.

For det andre tar forslaget ikke innover seg det presset som vil kunne oppstå dersom det skapes forventninger om at ektefeller skal bli med den syke partneren inn på institusjon. Svært mange som har vært pårørende til noen med demens, vet hvor vond en slik sykdom kan være.

Man bør i det minste gjøre seg noen tanker om hvordan det vil kunne være for funksjonsfriske partnere dersom forventningen fra etterkommere og omgivelsene er at man skal bli med den syke partneren på institusjon.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget støtter å innføre samboergaranti: «Med støtte fra regjeringspartiene, SV og MDG er det vedtatt å be regjeringen ta inn bestemmelser om samboergaranti som skal være uavhengig av ektefelles eller samboers behov for omsorgstjenester», heter det i vedtaket.

Dette er vel ment, dårlig tenkt og vitner om politikere som overhodet ikke tar inn over seg utfordringene Norge møter om få år.