Aftenposten mener: Ja til 24. konsesjonsrunde

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Vindparken Sheringham Shoal utenfor Norfolk, england, eies av Statoil og Statkraft, og erfaringene fra offshorenæringene er viktig for vindmøllesatsingen.

Norges grønne omstilling blir ikke lettere av å påskynde avvikling av et av de viktigste kompetanse- og verdiskapningsmiljøene i landet.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norsk klimapolitikk er uløselig knyttet til norsk energipolitikk, og dermed olje- og gassindustrien. Under helgens landsmøte skal Venstre ta stilling til industrien gjennom å stemme over behovet for en 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Klimautfordringen er det mest åpenbare argumentet for å la oljen ligge. Men skulle Norge avvikle olje- og gassnæringen det neste tiåret, ved å strupe tilgangen på nye leteområder, vil andre land overta Norges andel av oljemarkedet. Den er på omtrent to prosent. Etterspørselen forsvinner ikke fordi en av produsentene fases ut.

Etterspørselen vil imidlertid falle, sannsynligvis raskere enn mange har trodd. Den nye energien som tilflyter markedet er fornybar. Teknologien skaper grunnlag for rask økning til stadig lavere priser. Men både Det internasjonale energibyrået, IEA, og det mer fornybaroptimistiske Bloomberg peker på at det vil være behov for olje og særlig gass lenge ennå. Med unntak av vannkraft er fornybar energi vanskelig å lagre for bruk når vinden ikke blåser og solen ikke skinner. Med ytterligere utvikling av batteriteknologi og infrastruktur for deling av energi, vil det endre seg. Men vi er ikke der ennå, og en tilværelse helt uten hydrokarboner er ikke nært forestående.

Det betyr at hydrokarbonene verden trenger må produseres, og forbrukes, med så lave utslipp som mulig. Norge og oljenæringen må ta et særlig ansvar for å bidra til det.

Et nyere argumentet for å la oljen ligge, handler om risikoen knyttet til å investere så mye i en industri med usikre fremtidsutsikter. Vil olje og gass fremdeles være etterspurt, og prises så høyt, når fremtidens olje og gass skal ut i markedet? Det er vanskelig å svare på, og få evner å spå oljeprisen. Men en av fordelene med at blant andre Statoil også har private eiere, er at de vil gjøre det de kan for å unngå å tape penger. Det er ingen grunn til å tro at politikere er bedre enn selskapene til å gjøre lønnsomhetsvurderinger.

Det betyr ikke at politikerne skal la være å bry seg med statens direkte og indirekte engasjement i en næring i et marked som endrer seg så mye. Det skal de, og Norges avhengighet av denne ene næringen må reduseres. Men det skjer ikke gjennom et nei til 24. konsesjonsrunde. Norges grønne omstilling blir ikke lettere av å påskynde avvikling av et av de viktigste kompetanse- og verdiskapningsmiljøene i landet før det er nødvendig. Norge trenger selvsagt skatteinntektene, men først og fremst kompetansen og erfaringen fra denne kunnskapsintensive næringen.