Aftenposten mener: Ubevæpnet politi bør være det normale

Et politi uten våpen til daglig er fortsatt best, mener Aftenposten.

Et ubevæpnet politi er en viktig del av en polititradisjon preget av nærhet og tillit, og som det er god grunn til å holde fast ved.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Før påske kom rapporten fra det såkalte politibevæpningsutvalget. Den legger et godt grunnlag for en politisk debatt om politibevæpning som må tas uavhengig av den midlertidige bevæpningen etter det avvergede, mulige bombeattentatet i Oslo sist helg.

Utvalget, ledet av tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, konkluderer med en klar anbefaling om at Norge fortsatt bør ha et ubevæpnet politi. I tillegg går utvalget inn for en forsøksordning med elektrosjokkvåpen.

Generell bevæpning ikke påkrevd

Politiet må selvsagt være rustet i farlige situasjoner. Det vurderes løpende hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig rundt myndighetspersoner, institusjoner og arrangementer, og disse vurderingene varierer over tid. Eksempelvis er det de siste par årene blitt langt vanligere med væpnet vakthold under statsbesøk.

Dette er uproblematisk. Men det må skilles klart mellom spesielle situasjoner og sikring av særlig utsatte mål på den ene siden og generell bevæpning på den andre. Det er ikke slik at antall bevæpningsbeslutninger etter dagens regelverk gir noe sterkt argument for at generell bevæpning er påkrevd. Antall bevæpnede politioppdrag utgjorde i 2016 under en prosent av totalantallet.

Avgjøres ikke bare av terrorfaren

Den midlertidige bevæpningen fra november 2014 kom som følge av et skjerpet trusselbilde i Europa. Faren for angrep fra den islamistiske terrororganisasjonen IS eller andre ekstremistiske grupper skaper frykt. Men det er ikke godtgjort at bevæpning av politiet gjør et samfunn bedre rustet mot terror. De alvorligste terrorangrepene i Europa de siste årene har kommet i land der politiet har vært bevæpnet i årtier.

Spørsmålet om bevæpning må uansett vurderes i et helhetsperspektiv, ikke bare ut fra terrorfaren. Norsk politi står solid plantet i en tradisjon preget av tilbakeholdenhet der målet er at problemer og konflikter skal løses med minst mulig bruk av makt.

En viktig tradisjon

At politiet går uten våpen til daglig er en viktig del av denne tradisjonen. Det er ikke dokumentert dagens ordning med lagring av våpen i politibilene bør endres. Et ubevæpnet politi har vært ansett som en samfunnsverdi som gjør det enklere å utvikle nærhet og tillit mellom politi og befolkning.

Dette er verdier som løftes frem i bevæpningsutvalgets utredning, og som det er all grunn til å holde fast ved. De må også prege den politiske behandlingen av utredningen når den tid kommer.