Aftenposten mener: CO₂-fondet bør skrinlegges helt

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har brutt forhandlingene med NHO om CO₂-fond for næringstransport.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NHO og regjeringen har nå brutt forhandlingene om det såkalte CO₂-fondet for næringstransport.

Kongstanken bak denne konstruksjonen er at næringslivet skal slippe CO₂-avgift på sine transportutgifter. I stedet skal bedriftene betale en medlemsavgift til et fond næringslivet selv administrerer.

Dette skal brukes på å støtte tiltak som får ned utslippene, som kjøp av elektriske lastebiler eller utskiftning av fossilt drivstoff med biodrivstoff. Næringslivet skal med dette forplikte seg til konkrete utslippsmål.

Tanken kan virke besnærende, men er i realiteten en betydelig subsidiering med uklar effekt. Det er forståelig at NHO har ønsket et slikt fond, men regnestykket for samfunnet som helhet ser annerledes ut enn for næringstransporten isolert sett.

Inntektene fra CO₂-avgiften går i dag inn i statskassen. Det er ikke gitt at det å la næringslivet styre, er den beste bruken av disse pengene. På kort sikt ville fondet dessuten kunne blitt brukt til å fase inn store mengder biodrivstoff, da en helelektrisk tungtransportpark ligger lenger frem i tid.

Denne innfasingen ville blitt svært vanskelig uten regnskogødeleggende palmeolje. Den totale klimaeffekten er derfor høyst usikker.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) ønsker fremdeles et CO₂-fond for næringstransport, tross forhandlingsbruddet. Han bør skrinlegge ønsket, med mindre dette bare er en måte å selge inn regjeringens alternativ på.

For regjeringens planer om en målrettet støtteordning for tungtransport er en langt mer akseptabel gulrot enn NHOs fond. En slik ordning vil kunne gjøre det billigere å bytte ut lastebilparken med noe mindre forurensende. Det vil ikke gå på akkord med prinsippet om at forurenser betaler.

Forhåpentlig klarer Enova å administrere dette på en enkel og ubyråkratisk måte, slik at bedriftene finner ordningen attraktiv. Så kan man spørre om det er et kraftig nok virkemiddel for å kutte utslipp. Det vil avhenge av hvor kraftig pisken som denne gulroten kombineres med, er.

Økt CO₂-avgift, som regjeringen vil innføre, er en slik pisk. Men når Granavolden-erklæringen slår fast at økningen skal kompenseres fullt ut ved at andre drivstoffavgifter reduseres tilsvarende, undergraves hele poenget. Det er paradoksalt at regjeringen anerkjenner avgifters viktige effekt på klimautslipp, samtidig som de ikke vil bruke det i den viktige transportsektoren.

Men dette gjør ikke ideen om et CO₂-fond bedre. Klimapolitikken er full av dilemmaer. Men én huskeregel bør være grei å følge: Forurenser må betale mer enn i dag. Ikke mindre.