Leder

Aftenposten mener: Ebola - beretningen om en varslet katastrofe

 • Aftenposten På Lederplass

Verdenssamfunnet har reagert for sent, og ebola-epidemien i Vest-Afrika er allerede blitt en katastrofe. Reuters/Ja,es Giahyue

Først når ebola-epidemien truer med å utgjøre en globalsikkerhetsrisiko, kommer verdens ledere på banen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Naturkatastrofer kommer oftest uten forvarsel, og det er som regel svært lite mennesker og myndigheter kan gjøre for å forhindre dem. Med epidemier er det annerledes. Selv uten vaksiner er det mulig å begrense og til slutt stanse spredningen, hvis man bare reagerer raskt og effektivt nok.

Ebola-epidemien i Vest-Afrika er et eksempel på at det ikke er gjort mye nok hurtig nok, selv om advarslene om hvordan dette kunne ende var klare da utbruddet startet sist vinter. Ebola er blitt beretningen om en varslet katastrofe.

I dag er det rundt 3000 mennesker som er døde av ebola, mens drøyt 6000 er smittet. Tallene høres kanskje ikke så skremmende ut foreløpig.

Over en million kan rammes

Men dersom det ikke blir satt inn nye smitteverntiltak, og dersom adferden i de rammede samfunnene ikke endrer seg, kan antallet ebola-tilfeller i Sierra Leone og Liberia stige til mellom 550 000 og 1,4 million så tidlig som i januar, melder amerikanske Center for Disease Control. En slik utvikling vil være en katastrofe av dimensjoner det knapt er mulig å forestille seg.

Hvorfor våkner verdens ledere? Nå er det ikke bare noen tusen afrikanske liv som nok en gang står på spill. De videre konsekvenser truer oss alle.

Smitteresponsen har vært for treg og for lite kraftfull i mange ledd. Lokale vestafrikanske myndigheter svarte ikke kjapt nok da de første rapportene om utbruddet kom. Men dette er land med svært begrensede ressurser i utgangspunktet, der det eksisterende helsevesen er dårlig i stand til å håndtere selv en normalsituasjon uten ebola.

Global sikkerhetstrussel

Mer kritikkverdig er det at Verdens helseorganisasjon (WHO) ikke kom raskt og tydelig nok på banen. Dette er den internasjonale organisasjon som har størst ansvar både for å rope varsko og samle inn bidrag fra verdenssamfunnet når en større helsekatastrofe truer.

Først nå er ebola-epidemien løftet til topps på den internasjonale dagsorden. Og hvorfor? President Barack Obama sier at epidemien ikke bare er en akutt helsetrussel mot folk i Vest-Afrika, men også en økende global sikkerhetstrussel.

Slik våknet verdens ledere

Med slike faretruende utsikter, begynner verdens ledere å våkne. Nå er det ikke bare noen tusen afrikanske liv som nok en gang står på spill. De videre konsekvenser truer oss alle. Så enkel, og så kynisk, synes sammenhengen å være.

"Vi noterer oss at verdenssamfunnet reagerte når man trodde ebola hadde kommet til England", sa Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge tidligere denne måneden.

De som sitter på pengesekkene, må forstå at her er det ingen tid å miste.

Sammen med blant andre Leger uten grenser, er Plan en av de frivillige organisasjonene som gjør en verdifull, modig, men dessverre langt fra tilstrekkelig innsats i de ebola-rammede landene. Nå må verdens myndigheter på banen.

Løftene må holdes

Høynivåmøtet om ebola under FNs generalforsamling nylig var et skritt i riktig retning, det samme var president Obamas helsetoppmøte i Washington. Men selv om det nå kommer stadig flere løfter om hjelp fra ulike lands regjeringer, tar det som vanlig altfor lang tid før løftene blir omgjort i konkret handling og faktiske pengeoverføringer.

Helsearbeidere som tar den ikke farefrie utfordringen og drar til Vest-Afrika, fortjener vår respekt.

De som sitter på pengesekkene, må forstå at her er det ingen tid å miste.

Trenger helsearbeidere utenfra

Men penger og hjelp i form av utstyr er ikke nok. De rammede landene trenger kvalifiserte helsearbeidere utenfra. Deres egne er for få, og mange av dem er selv smittet. Cuba skal ha ros for å sende tilsammen 450 helsearbeidere til Vest-Afrika. Norge har også lovet å bidra. De som tar den ikke farefrie utfordringen, fortjener respekt.

Les også:

 1. Les også

  Obama: Alle er nødt til å gjøre mer

 2. Les også

  Ebola-epidemien er allerede en katastrofe

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Ebola

Relevante artikler

 1. VERDEN

  WHO erklærer ebolaepidemi i Kongo

 2. KRONIKK

  Vrangforestillingene om ebola smitter, og konspirasjonsteorier spres

 3. FOTBALL

  Vertsnasjon krever utsettelse av mesterskap - frykter ebola

 4. FOTBALL

  Spansk topplag krever vest-afrikaner hjem fra landslagsspill

 5. VERDEN

  Nye ebola-tilfeller i Kongo

 6. FOTBALL

  «Vi er Vest-Afrikanere. Vi er ikke et virus»