Leder

Aftenposten mener: Venstre gjør Regjeringen bedre

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel
Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V) er enige om regjeringsplattform.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Venstre trer inn i regjering, og landet skal nå styres av en trepartiregjering i mindretall.

Den nye regjeringen skal bruke Jeløy-erklæringen som veikart de neste årene. Der finner vi hovedprioriteringer og satsingsområder fra de tre partiene.

 • Trine Eilertsen: Frp er blitt et klimaparti, om det vil eller ikke

Med Venstres inntreden i regjering og tydelige påvirkning av den politiske plattformen, flyttes tyngdepunktet i Regjeringen et steg inn mot sentrum. Det merkes både på klima- og innvandringsområdet. Bytteforholdet med Frp tilsier at innstramninger på familiegjenforeningsområdet er prisen for å øke tallet på kvoteflyktninger, blant annet. Det er ikke et dårlig bytteforhold.

Formuleringene om et mangfoldig Norge er viktige og setter tonen for hvordan denne Regjeringen må forventes å gå inn i problemstillinger knyttet til innvandring og integrering. Økt satsing på det siste er avgjørende.

Blant lyspunkter i erklæringen er en sterkere målrettet innsats mot barnefattigdom, en rusreform og en tydeligere kultur- og mediepolitikk. En felles erkjennelse av hva som er de store utfordringene for Norge fremover, som svekket oljeavhengighet, klimaforpliktelser, eldrebølge og utenforskap, er et godt utgangspunkt for politikk.

Så er ikke formuleringene i plattformen mer konkrete enn at de åpner for at utfallet i form av praktisk politikk kan bli ganske mye. Håpet er at Regjeringen etter hvert våger å sette seg noen tydelige mål som den kan sammenligne innsatsen med.

De tre partiene deler flere verdier der den viktigste kanskje finnes i formuleringen om at «Et godt samfunn bygges nedenfra». Men de er også svært ulike på flere områder. Både på klima- og innvandringsområdet utgjør Frp og Venstre motpoler, med Høyre noenlunde midt imellom. På disse områdene tilpasser den nye Regjeringen seg både stortingsflertallet og tidligere inngåtte forlik, noe som er fornuftig. Det er også områder der politikken har godt av at Frps innflytelse vannes ut med Venstres. Slik har det vært i årene med samarbeidsavtale også, men det er tydeligere nå.

Her finnes en viktig del av Venstres motivasjon for å gå i regjering. Partiet vil ikke bare påvirke oppstartsdokumentene for politikkendringer, men også være tett på når politikken skal iverksettes. For et parti som er opptatt av genuint gjennomslag, er dette riktig vei å gå.

De store utfordringene kommer i den daglige politikken, i sakene ingen klarer å forutse. Hverken oljeprisfallet eller migrasjonskrisen i 2015 var det tatt høyde for i den forrige regjeringsplattformen. Men sakene må håndteres. Da er håpet at Venstre bidrar til at det er løsninger, og ikke kortsiktige markeringer for enkeltpartier og politikere, som preger Regjeringens arbeid.

Les mer om

 1. Aftenposten mener
 2. Leder
 3. Regjeringen
 4. Politikk
 5. Klima
 6. Innvandring
 7. Integrering