Aftenposten mener: Listhaugs monsterjakt vil kreve ressurser

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Det viktigste for meg, som jeg kommer til å jobbe mye med, det er overgrep mot barn, disse monstrene på nettet som lurer unger (...),» sa Sylvi Listhaug til VG da hun fikk nøklene til Justisdepartementet onsdag.

Listhaug vil neppe møte stor motstand for den uttalelsen. Men avdekking og etterforsking av kriminalitet på nettet er krevende, og folk som forgriper seg på barn er heller ikke de eneste kriminelle som nå har valgt internett som tumleplass. Det vet Listhaug.

«Vi ser at mer og mer kriminalitet flytter seg over på nett, og da må vi henge med (...) Modernisere politiet, tenke fremover, holde tritt med de kriminelle som hele tiden er kreative og finner nye løsninger,» sa hun.

Kartleggingen av digital kriminalitet er mangelfull. Vi vet ikke helt hvor stor andel av kriminaliteten som har flyttet seg til nettet, men vi vet at den er stor, med alt fra identitetstyverier, pengesvindel, spredning av private bilder og ærekrenkelser til datainnbrudd hos bedrifter eller myndigheter, bare for å nevne noen aktuelle eksempler. Kriminalitetsbildet er blitt radikalt endret i løpet av noen år – uten at politiet har endret seg i takt med det, akkurat som Listhaug antyder.

Enkelte politidistrikter, ofte de store byene, har både kompetanse og ressurser til å avdekke og etterforske digital kriminalitet. Andre politidistrikter har verken kompetanse eller ressurser. Dermed ender disse sakene ofte opp på Kripos’ bord, og selv ikke Kripos har kapasitet til å etterforske alle nettkrimsaker uten at politidistriktene bidrar.

En åpenbar årsak til den manglende digitale kompetansen i politiet er at Politihøgskolen utdanner generalister. Det finnes ikke et eget studium for å bekjempe nettkriminalitet. Det er dessuten et politisk ønske at politidistriktene skal ansette nyutdannede fra Politihøgskolen.

Skal Listhaug lykkes med målsetningene sine, må hun sørge for at politimestrene får anledning til å prioritere bekjempelse av digital kriminalitet, ikke bare bruke eventuelle kroner som er til overs når nye politibiler er kjøpt inn. Det innebærer muligheten til å ansette dataingeniører og andre teknologer som ikke har politiutdanning, men den nødvendige kunnskapen om hvordan digital kriminalitet kan avdekkes og etterforskes.

I tillegg må politidistriktene samarbeide tett, ettersom det ikke lenger er slik at et lovbrudd sogner til et bestemt distrikt. Eller for å bruke en passende metafor:

Skal du fange monstre i internettalderen, må du lete flere steder enn under sengen.