Leder

Aftenposten mener: Regjeringen må ikke tukle med Bioteknologirådet

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Leder i Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen, er bekymret for Bioteknologirådets uavhengighet.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norge har en rekke organer der medlemmene formelt utnevnes av regjeringen. Ett slikt er Bioteknologirådet, som er en premissleverandør for debattene om ny teknologi i helsesektoren, som for eksempel fosterdiagnostikk.

Norsk politisk kultur tilsier at sammensetningen av slike organer bør sikre bredde. For eksempel er utvalgene bak Norges offentlige utredninger gjerne sammensatt av fagpersoner, interesseorganisasjoner og politiske aktører med ulikt ståsted. Tanken er at deres råd og forslag vil ha større tyngde, nettopp fordi ulike ståsteder er representert. Dette setter organene i stand til å foreta grundige avveininger mellom forskjellige interesser og hensyn.

Evnen til å se forbi partipolitiske linjer demonstrerte helseminister Bent Høie (H) i 2013, da han utnevnte tidligere SV-leder Kristin Halvorsen til leder av Bioteknologinemnda. Slike valg bidrar til å opprettholde tilliten til rådene og utvalgene som organer uavhengige fra regjeringen.

Nå har VG belyst at denne partipolitiske tilbakeholdenheten kun strekker seg til et visst punkt for den sittende regjeringen. Fordi KrF muligens skal inn i regjeringen, har helseministeren utsatt valget av nye medlemmer, og bedt de nåværende medlemmene sitte frem til regjeringsforhandlingene er fullført.

Høie grunngir dette med at han vil sikre «god forankring av det nye rådet». Det er vanskelig å lese situasjonen annerledes enn at KrFs avgjørelse i regjeringsspørsmålet vil påvirke hvilke medlemmer som blir utnevnt. Det er fullt mulig, og fornuftig, å lufte navn med flere partier før utnevnelse, uavhengig av forholdet til regjeringen. Slik kan og bør den politiske forankringen ivaretas.

Noe ganske annet er, som Kristin Halvorsen har advart mot, å gi høyresiden i KrF uforholdsmessig stor innflytelse i rådet, som del av regjeringsforhandlingene. Dersom rådet er på bordet i forhandlingene vil det være en uheldig politisering av slike utnevnelser, og bryte med den konstruktive måten norske regjeringer tradisjonelt har forholdt seg til uavhengige organer på. Plasser i Bioteknologirådet må ikke bli en belønning for regjeringsdeltagelse for ett parti.

Dessuten har hverken KrF eller regjeringen mye å tjene på det. Om sammensetningen blir oppfattet å være for KrF-vennlig, vil Bioteknologirådets funksjon som uavhengig premissleverandør bli svekket. Bare beslutningen om å utsette utnevnelsen kan rokke ved denne tilliten.

Høie bør sikre «god forankring av det nye rådet», uavhengig av om KrF deltar i regjeringen eller ikke.

Les mer om

  1. Leder
  2. Bioteknologirådet
  3. Bent Høie
  4. Politikk