Leder

Sovende paragraf kan redde barn fra vold

 • Aftenposten Redaksjon

Det er straffbart å la være å melde om alvorlige former for vold og overgrep mot barn. Sara Johannessen

Når barn utsettes for grov mishandling eller omsorgssvikt, vil de nesten alltid ha skader eller symptomer som tyder på at noe er galt. Spor som bør vekke mistanke hos voksne i barnets nærhet, enten de er familiemedlemmer, naboer, venners foreldre, barnehageansatte, lærere, helsepersonell eller barnevernsansatte.

Det er straffbart å la være å si i fra hvis man har grunn til å tro at et barn er utsatt for noen av de alvorligste former for vold og seksuelle overgrep som er omtalt i straffeloven.

De siste årene har vi sett graverende eksempler på at omverdenen har ignorert klare tegn på at barn mishandles. Allikevel er ingen dømt etter det som kalles avvergingsparagrafen i straffeloven. Dermed mangler vi domspraksis som viser hva det er straffbart å tie om.

Unnlatelser i Mortensrud-saken?

For første gang skal Oslo-politiet nå etterforske om noen har brutt avvergingsplikten, som sier at det er straffbart å la være å politianmelde eller på annen måte forsøke å hindre at visse straffbare handlinger blir begått. Oslo-politiets beslutning er helt i tråd med nye signaler fra Riksadvokaten.

Når politiet nå tar bestemmelsen i bruk, vil det virke bevisstgjørende for alle som har en klar mistanke om at et barn blir utsatt for vold eller overgrep.

Saken gjelder den ti år gamle gutten på Mortensrud, der den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at han døde av underernæring, og der moren er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Nå vil politiet etterforske om noen ansvarlige har unnlatt å gjøre det de kunne for å forhindre tragedien.

Politiets beslutning er helt riktig. En sovende paragraf har ingen preventiv effekt. Når politiet nå endelig tar denne bestemmelsen i bruk, vil det virke bevisstgjørende for alle som har en klar mistanke om at et barn blir utsatt for vold eller overgrep. De vil bli minnet på sin plikt til å melde fra. Samtidig vil trusselen om straff trolig innebære at terskelen for å si ifra senkes.

Kan ikke gjemme seg bak taushetsplikt

Vi har alle plikt til å melde fra hvis vi har mistanke om grove overgrep mot barn. Men spesielt høye krav til meldeplikt gjelder for personer som i kraft av sin stilling har ansvar for barn, som ansatte i barnehage, skole og helsevesen. De omfattes også av egne bestemmelser i henholdsvis barnevernsloven og helsepersonelloven.

Straffeloven sier at avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt for visse alvorlige former for vold og overgrep mot barn. Ingen kan derfor gjemme seg bak den dersom de har mistanke om at et barn lider alvorlig overlast.

Lovverket bør forenkles

Lovverket burde imidlertid vært lettere å orientere seg i for den som ønsker å finne ut hvilke forhold som omfattes av avvergingsplikten, og når taushetsplikten tilsier at man ikke skal gå videre med sine observasjoner.

I dag må man lete seg frem blant en lang rekke paragrafer for å få vite hvilke former for vold og seksuelle overgrep man er pliktig å anmelde. En enkelt samleparagraf for avvergingsplikt i saker som angår barn, ville lettet jobben.

Det viktigste med å vekke den sovende paragrafen i straffeloven er ikke å få så mange som mulig straffet for ikke å ha meldt fra. Forsømmelsene bør være grove for at det skal ende med fengselsstraff. Men en økt bevissthet og kunnskap om avvergingsplikten, kan føre til at flere melder fra fordi de vet at det er det riktige å gjøre. Dermed er også muligheten større for å gripe inn og redde barn fra grov vold og alvorlig omsorgssvikt.

Les også:

 1. Les også

  Håper å vekke «sovende» paragraf om vold mot barn

 2. Les også

  «Vold mot barn er en tragedie for ofrene og et enormt samfunnsproblem»

Les mer om

 1. Vold mot barn
 2. Ledelse
 3. Barn og unge
 4. Barnevern

Vold mot barn

 1. NORGE

  Ny studie: 1 av 20 barn utsettes for alvorlig vold i hjemmet

 2. NORGE

  Brudd på hodeskallen og brudd. For første gang er alvorlige voldssaker mot små barn gjennomgått systematisk.

 3. NORGE

  Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.

 4. DEBATT

  Store kompetanseløft i institusjonsbarnevernet | Haakon Cederkvist

 5. NORGE

  Sakkyndig i Martine-saken: – Hun ville ha reagert med smerte

 6. NORGE

  Moren til Martine (1) om tapet av datteren: – Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av