Aftenposten mener: Klokt å lytte til legen, ikke til elsparkebransjen

Stygge tall fra skadelegevakten var hva byrådet trengte for å handle.

Fra september blir det strammet inn.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Raymond Johansens byråd følger et snusfornuftig, men langt fra dårlig råd. Gjør som legen sier. Tirsdagens vedtak om innstramning for elsparkesyklene er helt i tråd med anbefalingen som kom fra Oslo skadelegevakt i forrige uke.

Fra før var det kjent at byrådet ville sette tak på 8000 slike kjøretøyer og stanse utleien mellom 01.00 til 05.00 om natten. Men med virkning fra september stoppes utleien alt fra 23.00. Det skjer etter bønn fra legene som håndterer alle de triste, promille-befengte «skulle bare»-ulykkene rundt midnatt.

Utleieselskapene protesterer forutsigbart mot det nye regelverket. – Det skinner gjennom at det er hastverksarbeid. Vi har hittil ikke mottatt noe faglig grunnlag, uttaler Tiers Julie Sandstø.

Hastverk har byrådet unektelig hatt. Bestanden av elsparkesykler i byen er på vei fra 25.000 til 30.000. Tallet på ulykker er doblet siden sommeren i fjor. Daglig kom i gjennomsnitt 14 til behandling på legevakten etter hendelser med elsparkesykler i juni. Om denne statistikken er tilstrekkelig som «faglig grunnlag», kan muligens diskuteres. Men sikkert for alle er det at skadetallene må tas ned.

For selskapet Voi sier Øystein Sundelin: «Jeg skjønner at politikere som Raymond Johansen og Knut Arild Hareide og ansatte på legevakten ikke kjenner til hva vi kan få til med vår teknologi.» Firmaene kan sette maksfarten på syklene ned og tilby en hendig «fylletest på appen». Men det byrådsleder Johansen, statsråd Hareide, legene og byens befolkning vet, er hva disse aktørene hittil har bidratt med av kaos i Oslos bybilde.

Hele rekkefølgen i saksgangen ble uheldig. Først fikk sykkelfirmaene ta seg til rette i det offentlige rom. Reguleringen kom etterpå. Sent, men helt nødvendig, bestemte Stortinget i juni at kommunene må ha rett til å sette rammer og føre kontroll med denne bransjen.

Christine Moe Gjerde, toppsjefen i Voi, frykter rasering av et populært tilbud. Elsparkesyklene «erstatter bilen og reduserer trykket i kollektivtrafikken», skriver hun, uten å nevne at det først og fremst er den helsebringende gåingen som blir erstattet.

Mikromobilitet er blitt den trendy samlebetegnelsen på forflytning av mennesker over korte avstander i bystrøk. Her er det lov å nevne fotturen som et moderne og forbløffende effektivt alternativ til rullebrett, elsparkesykler og selvbalanserende hjul.