Leder

Aftenposten mener: Skoler og barnehager må være det siste som stenges ned

Smitten må ned. Men barna må få gå på skole mens det skjer.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) forteller at Oslo kommune gjør en løpende vurdering av om de skal gå til rødt nivå på barnetrinnet. Foto: Stein J. Bjørge

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det nye året begynte med en tung beskjed: All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høyskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

Og ikke minst: Folkehelseinstituttet anbefaler kommunene å vurdere om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå» der det er høyt smittepress.

Oslo er en kommune med høyt smittepress. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen forteller at kommunen gjør en løpende vurdering av om de skal gå til rødt nivå for barnetrinn og barnehager.

Les også

Hvem vinner vaksinekappløpet? Norge langt bak etter første uke.

Rødt nivå betyr ikke at skoler og barnehager må stenge ned helt. Men kravene til avstand og gruppestørrelse vil måtte skjerpes. Det må være 1 meter avstand mellom elever og ansatte.

De aller fleste steder betyr det at man må veksle mellom digital undervisning og oppmøte på skolen.

Da Norge i mars i fjor satte inn tiltak for å stoppe smitten, var stenging av skoler og barnehager noe av det mest dramatiske som ble innført. Folkehelseinstituttet anbefalte det aldri. Konsekvensene var store.

Ikke bare mistet barn og unge verdifull opplæring som de har krav på. De mistet også et tilbud som er viktig for dem sosialt. For de aller mest sårbare barna er skoletiden en helt nødvendig pustepause fra livet hjemme.

Det gjelder kanskje i enda større grad nå enn i fjor. Ledigheten har økt. Et år med sosial avstand kan ha gjort hjemmesituasjonen enda mer stressende for mange.

«Barn er helt prisgitt voksne og blir veldig sterkt preget av innskrenkninger av tilbudene deres», påpeker skolebyråden helt korrekt.

Forhåpentlig vil de andre tiltakene som nå er blitt innført, føre til et lavere smittetrykk. Det er skjenkeforbud i hele landet. Breddeidretten tar en pause. Bursdagsfeiringer blir satt på vent.

Oslo er en kommune med store sosiale ulikheter. Enkelte bydeler er hardt rammet ikke bare av koronasmitte, men også av fattigdom, trangboddhet, ledighet og psykososiale problemer.

For barna i disse områdene er det særlig viktig at skolene og barnehagene fortsetter å holde åpent. Men alle barn trenger skolegang. Av alle tiltak som innføres for å få ned smittetrykket, må stenging av barneskoler og barnehager bli det absolutt siste.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Folkehelseinstituttet
 3. Helsedirektoratet
 4. Norge
 5. Regjeringen
 6. Skole
 7. Inga Marte Thorkildsen

Relevante artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  SV-byråden: Veldig alvorlig med rødt nivå på barnetrinnet

 2. OSLO
  Publisert:

  Oslo gjør alt for å unngå rødt nivå på barneskoler og i barnehager

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Oslo og nabokommunene velger ulikt fargenivå i barneskolen.

 4. NORGE
  Publisert:

  Kommuner stenger skolene uten rød smittespredning. Barneombudet reagerer kraftig.

 5. OSLO
  Publisert:

  Koronatiltakene i Oslo forlenges, ber om egen tiltakspakke for Oslo

 6. OSLO
  Publisert:

  Hver fjerde nye smittede i Oslo er i skolealder. Nå ser Raymond Johansen på enkelte skoler med lupe.