Skal strømmen bli billigere, trengs mer strøm

Smøla vindpark i Møre og Romsdal ble satt i drift i 2002 og var Norges største frem til 2017.

Norge har veldig dårlig tid.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag la Energikommisjonen frem sin rapport. Den har tittelen Mer av alt – raskere.

Med «alt» menes alle typer tilgjengelig kraftproduksjon. I første rekke vindkraft, solkraft og oppgradering av vannkraft. Dernest vindkraft til havs. Et flertall i utvalget har tallfestet målet til 40 TWh ny kraftproduksjon i 2030. I tillegg skal forbruket reduseres med 20 TWh gjennom energieffektivisering.

Les hele saken med abonnement