Nerver i høyspenn i London

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

DE FØRSTE SKUDDENE i kampen mot terroren i London ble løsnet av britisk politi i går. En mistenkt terrorist måtte bøte med livet. Londons innbyggere har opptrådt med beundringsverdig ro og verdighet under og etter bombeangrepene 7. juli og de nye, men heldigvis ikke dødelige angrepene torsdag. Britisk politi har gjort et imponerende arbeid i etterforskningen, og på politisk hold har statsminister Tony Blair og Londons borgermester Ken Livingstone med styrke og overbevisning fastslått at londonerne ikke må la seg kue, men fortsette å leve som vanlig. Det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen som førte til at politiet skjøt og drepte. Nervene var naturlig nok i høyspenn, men for den videre etterforskningen ville det vært best om den mistenkte terroristen var blitt tatt i live. Og viktigst av alt: Politiet, om noen, bør holde hodet kaldt i disse tider, og leve opp til britenes stolte tradisjoner med sinnsro under krig og kriser fra annen verdenskrig, via IRAs terroraksjoner fra tidlig i 1970-årene, og frem mot årtusenskiftet.Selv om bombene torsdag ikke eksploderte, kan aksjonene dessverre likevel ikke karakteriseres som mislykkede. Og for statsminister Blair kan det bli vanskeligere å avvise påstander om at Storbritannia er blitt et åpenbart terrormål på grunn av deltagelsen i krigen i Irak.

UANSETT HVEM som sto bak, har de nye angrepene så kort tid etter de katastrofale bombene for vel to uker siden, skapt ny og øket frykt. Dette er terrorismens iboende ondskap. Det er ikke nødvendig for terrorister å drepe hver gang de slår til. Det er kanskje ikke engang deres hovedhensikt, for de oppnår trolig mye av det de er ute etter bare ved å skape angst og usikkerhet gjennom stadige nålestikk. Derfor bør det ikke overraske noen om det skulle vise seg at London bare har opplevd terrorens begynnelse.Terroristenes aksjoner mot London de siste to ukene og bombene i Madrid i mars i fjor bekrefter hva vi i den vestlige verden fryktet etter de voldsomme slagene som ble rettet mot USA 11. september 2001, at vi aldri mer vil kunne føle oss like trygge som før. Slik har det nye årtusen med andre ord også innebåret en ny og ubehagelig dimensjon.

MOT DENNE BAKGRUNN påpeker også justisminister Odd Einar Dørum hvor sårbart vårt moderne samfunn er. Ingen kan vite når og hvor terrorister slår til. Vi finner det forståelig at justisministeren derfor ber oss alle om å være årvåkne. Samtidig er det viktig for den enkeltes og samfunnets ve og vel at vi ikke lar oss knuge av angst.