Leder

Aftenposten mener: Riktig av Norge å be NATO om hjelp i nord

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) ber NATO om å vise nordområdene større oppmerksomhet. Det er et betimelig ønske som bør etterkommes. Samtidig er det viktig at Norge arbeider for å ivareta det som tradisjonelt har vært et godt forhold til Russland.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nok en gang skapte uttalelser på den internasjonale sikkerhetskonferansen i München overskrifter. Denne gang var det den russiske statsministeren, Dmitrij Medvedev, som fremkalte de tykkeste skrifttypene da han sa at verden nå befinner seg i en ny kald krig. Det benekter NATO, men Pentagon bevilger likevel 30 milliarder kroner til operasjoner for å møte russisk aggresjon i Europa. Det er en firedobling fra inneværende budsjett.

NYHETSSAK:

Les også

Russland: Verden er i en ny kald krig mellom Russland og Vesten

Samarbeidsklimaet mellom Vesten og Russland er uten tvil på sitt verste siden oppløsningen av Sovjetunionen. I dette farvannet skal Norge navigere både som lite naboland til Russland og som alliert av USA og medlem av NATO.

Avskrekking og beroligelse

Det er krevende, men en posisjon Norge har mestret godt tidligere. I Sovjet-perioden var mottoet «avskrekking og beroligelse», noe også dagens norske politikk bærer preg av. Man finner elementer av beroligelse i at russiske obsersvatører er invitert til vinterøvelsen Cold Response i mars. Norske observatører har også fått anledning til å inspisere russiske avdelinger. Folk-til-folk-samarbeidet i nord har gjennom årtier bidratt til kontakt over grensen og til å bygge ned spenninger mellom lille Norge og store Russland.

Avskrekkelseselementet har vært, og er fremdeles, det norske medlemskapet i NATO. Tatt i betraktning Russlands uforutsigbare handlingsmønster i Ukraina og i Syria, ser den norske forsvarsministeren et legitimt behov for å styrke Norges og NATOs grense i nord.

Ser andre steder

En konflikt mellom Russland og NATO vil neppe starte i nordområdene. Det er også grunnen til at alliansen først og fremst har øynene andre steder. Oppstår det likevel flere uforutsette konflikter, kan en eventuell opptrapping føre til at russerne blir nervøse for sine strategiske baser i nordområdene. Det kan føre til en spent situasjon i nord, og er et scenario som bør tas på det dypeste alvor. Russerne er med sin meget skjøre økonomiske situasjon uten tvil interessert i nordområdenes ressurser. Det er også et kjent faktum at Russland har satt i gang en storstilt militær opprustning.

Norge må følge utviklingen i nord med falkeblikk.

Kommentator Frank Rossavik var på plass i München:

Les også

Vesten er på vikende front | Russland:

Forutsigbart, men bestemt

Derfor er det også riktig at Eriksen Søreide tar opp nordområdene med NATO og sørger for at også dette inngår i alliansens strategi. Det er naturlig at den nordlige grensen ikke kommer først på NATOs agenda, men det er ikke det samme som å glemme den helt. Forhåpentlig blir ønsket også fulgt opp med konkrete forslag til hva Norge trenger. Dette er ikke nye signaler fra Norge, men en oppfølging av "nærområdeinitiativet" fra 2008. Derfor vil det trolig heller ikke provosere Russland nevneverdig.

Det er viktig at Norge opptrer forutsigbart, men bestemt i nord. Bare på den måten videreføres den vanskelige balansegangen mellom å være en konstruktiv nabo til Russland og samtidig medlem av NATO.

Interessert i flere ledere fra Aftenposten? Her er et utvalg:

Les også

  1. Aftenposten mener: Nei til private borgervernsgrupper

  2. Norge trenger ny asylpolitikk

  3. Aftenposten mener: Skjør optimisme om Syria

  4. Norges doble utfordring

  5. Aftenposten mener: Lite gjennomtenkte parkeringsregler i Oslo

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Ledelse