Leder

Aftenposten mener: Russiske myndigheter må gi atom-svar

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Det er enorme dimensjoner over lekteren det flytende atomkraftverket er bygget på. Farkosten har ingen egen propell eller fremdrift, men er avhengig av assistanse fra taubåter.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Neste år skal et russisk atomkraftverk taues sjøveien fra St. Petersburg til Murmansk. Lekteren «Akademik Lomonosov» er en russisk prototyp på en helt ny type flytende atomkraftverk med to urandrevne reaktorer. Ferden på tre-fire uker går via Østersjøen, Kattegat og deretter langs hele norskekysten.

Det er forståelig at Hasvik-ordfører Eva Danielsen Husby (Ap) reagerer som hun gjør:

«Herregud! Jeg blir skremt, og unner ingen samfunn langs ruten å få noe sånt inn i skjærgården sin», sa hun da Aftenposten fortalte henne om planene.

Ordføreren viser til at det tok 16 år før Sørvær i Finnmark fikk fjernet den havarerte russiske krysseren «Murmansk». Operasjonen kostet Norge 328 millioner kroner.

Enorme konsekvenser

Situasjonen nå er potensielt enda mer farlig og komplisert enn den gang. Det er tross alt lettere å kvitte seg med et rustent krigsskip enn et havarert atomkraftverk med radioaktive stoffer. For å gjøre det hele verre, skal det trolig også fraktes brukt atombrensel om bord.

Skulle ulykken først være ute, er konsekvensene potensielt enorme. Havområdene som slepet skal gjennomføres i, er sårbare. Skulle slepet ryke, kan det flytende atomkraftverket gå på grunn i den norske skjærgården.

Krever svar

Operasjonen setter norske og nordiske myndigheter i en svært vanskelig situasjon. Slepet foregår i internasjonalt farvann, og Russland har rett til å gjennomføre det.

Likevel er det uholdbart at russiske myndigheter ennå ikke har gitt svar på helt elementære sikkerhetsspørsmål knyttet til transportmåte og vurdering av norske værforhold.

Det er selvsagt at norske myndigheter gir klar beskjed om at de forventer at Russland besvarer disse spørsmålene. Samarbeidet med de andre nordiske landene må fortsette da det gir arbeidet mer kraft.

Et av målene må i hvert fall være å overtale russerne til ikke å frakte brukt reaktorbrensel om bord. Det vil redusere risikoen betraktelig.

Les også

  1. Krever svar fra Russland om sleping av atomkraftverk

  2. Skal slepe flytende russisk atomkraftverk langs norskekysten

Beredskap

Det beste er om slepet, hvis det først skal gjennomføres, planlegges og koordineres i et samarbeid mellom nordiske og russiske myndigheter.

Samtidig har Russland vist seg som en vanskelig samarbeidspartner så langt i denne saken. Derfor er det nødvendig at norske myndigheter også igangsetter de tiltakene som er mulig å gjennomføre uten at russerne må inkluderes.

Aktuelle nødhavner må kartlegges. Hele transporten bør også skygges av ekstra norske taubåter.

I denne situasjonen er det knapt mulig å snakke om for mye beredskap. Miljøsikkerhet og sikkerheten til kystsamfunnene må komme først.

Så får norske myndigheter heller sende regningen til Russland etterpå.

Les mer om

  1. Leder