Leder

Rehmans skygge

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Shabana Rehman har en dypt personlig profil i det norske samfunnslandskapet og har slik gitt uvurderlige bidrag til å bryte ned det stereotype bildet nordmenn flest har av folk med innvandrerbakgrunn. Hun snakker og skriver i kompromissløse ordelag om temaer som engasjerer henne, men fører pennen for egen regning.Når Rehman av mange karakteriseres som "talsperson", med påfølgende protester fra de flerkulturelle som tar avstand fra henne, skyldes dette sannsynligvis at integrasjonsdebatten tradisjonelt har pågått etniske nordmenn imellom. Når man ikke er vant til å se og høre innvandrere i debatten, er det fort gjort å merke seg de få som melder seg som representanter for en gruppe.Fritt Ord-prisvinneren Shabana Rehman langer ikke bare ut mot det hun mener er galt i innvandrermiljøene. Nylig anklaget hun "akademikere, antirasister og journalister" for å ha fortiet konfliktene i det flerkulturelle samfunn. Sosialantropolog Marianne Gullestad svarer på kritikken med å analysere Rehmans rolle i debatten og konkluderer med at Shabana skygger for andre — de slipper ikke til.Dette har vi vanskelig for å se. Tvert imot: Shabana Rehman er blitt tydelig fordi hun fyller et tomrom. Muslimske religiøse ledere har eksempelvis alltid vært fraværende. Politikere med innvandrerbakgrunn har gjennomgående kjempet aktivt for å unngå stempelet "innvandrerpolitiker". Debatten har derfor skreket etter noen som presenterer sakene fra innvandrernes mangfoldige perspektiv.

Shabana Rehman har innvandrerbakgrunn, og hun har perspektiv - om enn bare sitt eget. Og det er jo ikke slik at hun ikke er blitt motsagt. Offisielle talsmenn, som f.eks. Abid Q. Raja fra World Islamic Mission, har vært kritiske til så vel Rehman som norsk politikk og innvandrere. En rekke unge kvinner med innvandrerbakgrunn har markert avstand i både TV og aviser. Slik har hun faktisk bidratt til at enda flere minoritetspersoner har sluppet til.Om man går imot strømmen i integrasjonsdebatten, blir man som nordmann fort slått i hartkorn med grupper de fleste ikke ønsker å bli identifisert med. Derfor er det mange som ikke våger. Men alle diskusjoner trenger motkrefter.Som sådan har Shabana Rehmans provoserende utspill vært av uvurderlig viktighet.

Les mer om

  1. Ledelse