Aftenposten mener: For mange hovedveier mellom øst og vest

Evne til prioritering er fortsatt en mangelvare i norsk politikk.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen og samarbeidspartiene har besluttet at det skal være i hvert fall tre hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet. Det er en løsning som etter all sannsynlighet blir både dyrere og dårligere enn alternativene.

At E134 over Haukeli skal være stamvei er allerede besluttet, og det er også det eneste av de fire aktuelle veiprosjektene som er beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Så pekte Østvest-utredningen korrekt på at en E134-utbygging, selv med forlengelse til Bergen, ikke ville være nok til å ivareta alle regioners transportbehov hverken i øst eller vest. Derfor var det nødvendig å prioritere ytterligere én hovedfartsåre.

Ikke ordentlig prioritering

Løsningen som ble presentert sist mandag er et stykke unna denne oppfordringen. Tanken er at de ulike veiene skal ivareta ulike behov – Riksvei 7 skal være hovedvei for persontrafikk, i tillegg til E134. Riksvei 52 over Hemsedal skal være spesielt tilrettelagt for godstransport. I tillegg skal de planlagte prosjektene fullføres på E16 over Filefjell, som får rollen som vinterberedskap og avlastningsvei.

Konseptet med funksjonsdeling fremstår som en dårlig unnskyldning for at myndighetene ikke har klart å prioritere ordentlig. Naturligvis må alle veiene vedlikeholdes, men tanken bak å utpeke hovedveier var nettopp å kanalisere flere ressurser noen steder på bekostning av andre. All erfaring tyder på at en manglende prioritering åpner for press på utbygging og utvidelser.

I praksis vil diskusjonen om stamveier nå fortsette fordi Regjeringen ikke klarer å prioritere tydeligere.

Anbefalt skrotet

Det er åpenbart andre vurderinger enn de rent trafikale som er lagt til grunn for eksempel når Riksvei 7 skal «utvikles med stor vekt på de mulighetene som finnes for turisme». Traseen er blitt anbefalt skrotet som stamvei i flere rapporter.

Den vil i stor grad ha overlappende funksjoner med E134, spesielt om sistnevnte forlenges til Bergen. Like fullt blir den altså «hovedvei for persontransport».

Tydelige prioriteringer og helhetlig utbygging og planlegging var lenge en høyt profilert sak for dagens regjeringspartier i samferdselspolitikken. Nå later det til at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) langt på vei har droppet sin kongstanke om mer profesjonalisert utbygging gjennom å overlate viktige beslutninger til fagfolkene.

Man kan undres om den manglende prioriteringen skyldes at det er valgår. I sitt første år viste Regjeringen handlekraft ved å skjære gjennom og velge trasé for den omstridte E39.

Beslutningen er en demonstrasjon av hvordan evnen til prioritering fortsatt er mangelvare i norsk politikk.