Aftenposten mener: Russland fortjener straff. Torsken gjør det ikke.

Det er Vladimir Putin som skal rammes, ikke fiskestammen i Barentshavet.

Russiske trålere er et kjent syn i Kirkenes havn.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norge vil stå sammen med EU og Europa mot Russlands krig – uten å svekke helt sentrale norske interesser. Det byr på noen krevende dilemmaer, særlig langs kysten i nord.

EU og Norge har stengt luftrommet for russiske fly. EU har også stengt sine havner for russiske skip. Det samme har Norge gjort, med viktig unntak for fiskefartøyer.

Venstre vil stenge havnene også for fiskebåtene. Partileder Guri Melby vil ta saken opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Hun reagerer blant annet på at oligarken Vitaly Orlov, eier av Russlands største fiskeriforetak Norebo, får sende trålere til kai i Norge. Orlov skal ifølge Dagens Næringsliv være blant Russlands rikeste menn og en økonomisk bidragsyter til president Vladimir Putins parti.

Det er noen grunner til at regjeringen trår varsomt i denne saken. Verdens største torskebestand lever i Barentshavet. Norge og Russland har siden 1970-tallet samarbeidet godt om fiskeriforvaltningen der, inklusive kontroll og fordeling av kvoter. Det må fortsette.

Kontakten med russerne betyr også mye for arbeidsplasser øst i Finnmark. En verftsbedrift som Kimek i Kirkenes, som reparerer og vedlikeholder fartøyer, må si opp mer enn halve arbeidsstyrken hvis de russiske båtene blir borte.

Sanksjonspolitikk er smertefullt og rammer arbeidsplasser også i landene som iverksetter sanksjonene. Det gjelder både i Norge og resten av Europa. I et sikkerhetspolitisk perspektiv er det samtidig viktigere enn på lenge å opprettholde bosetting og aktivitet i grensenære strøk i nord. Også det gjør dette vanskelig.

Venstre mener fiskerisamarbeidet kan fortsette selv om havnene stenges for russiske båter. Det kan saklig sett være riktig. Men ingen vet hva et krigførende og fiendtlig innstilt Russland kan få seg til å gjøre. Økologisk, økonomisk og politisk vil det være en ulykke for alle parter om samarbeidet bryter sammen.

Det norske fiskeriunntaket er godt begrunnet. Men det kan bli nødvendig å stramme inn. Særlig bør Norge bidra til at EU vurderer å plassere en aktør som Vitaly Orlov på boikottlisten.

For Norge er det viktig å følge EU-landene så tett som mulig. Vestlig samhold er avgjørende i møte med et aggressivt Russland.