Leder

Aftenposten mener: For svakt, Dag Mejdell

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

I dag er det to uker siden Vy sendte ut en pressemelding der det ble kunngjort at Geir Isaksen trekker seg som konsernleder og går over i en rådgiverstilling i konsernet.

Da Nettavisen samme dag meldte om at Isaksen vil få minst tre millioner i året i sin nye stilling, vurderte NRK det som en god anledning til å diskutere statlige lederlønninger og sluttpakker. Programleder Fredrik Solvang inviterte derfor Dag Mejdell til Debatten, naturlig nok, ettersom han er leder av Vygruppens styre, og dermed ansvarlig for Isaksens lønnsbetingelser.

Mejdell stilte imidlertid ikke i Debatten, og overlot til Vygruppens åtte kommunikasjonsdirektører å håndtere det. Den første forklaringen de kom opp med, var – ifølge Solvang – at Mejdell var på reise. Den neste forklaringen, da Mejdells reise var over, var – igjen ifølge Solvang – «at de ikke synes det er riktig å stille».

To uker senere har fortsatt hverken Mejdell eller noen andre i Vy-styret tatt bladet fra munnen for å forklare pengebruken, noe som kulminerte i en ytterst pinlig seanse der Solvang snakket til den tomme stolen der Mejdell burde sittet.

Hadde Vy-styret møtt til Debatten, ville de formodentlig hatt svar på Solvangs spørsmål. Det motsatte ville vært oppsiktsvekkende. For det er ikke nødvendigvis galt å bruke penger på statlige lederlønninger. En må konkurrere med det private næringslivet om de beste hodene, og i stillinger uten stillingsvern kan det også være naturlig at det blir gitt lovnader om etterlønn langt ut over det vanlige lønnsmottagere vil oppleve som fornuftig. På den annen side har storting og regjering ønsket moderasjon, og da Riksrevisjonen gikk gjennom lederlønningene i 45 statlige selskaper for et år siden, viste det seg at de statlige lederlønningene hadde økt betydelig mer enn lønnsveksten ellers i samfunnet.

I lys av dette er det ikke så rart at befolkningen kunne tenke seg mer informasjon om hvorfor en rådgiver i Vy skal få årslønn på over tre millioner. Og ettersom Vygruppen er et statseid aksjeselskap, har styreleder en særskilt forpliktelse til å tilfredsstille befolkningens informasjonsbehov.

Dag Mejdell er en av Norges mektigste, og er for tiden styreleder i blant annet Norsk Hydro og Sparebank1 i tillegg til Vygruppen. En får tro at også han får godt betalt for å løse en styreleders oppgaver.

Oppgaven med å forklare Vygruppens bruk av fellesskapets midler i denne saken, har han foreløpig ikke løst.

Les hele saken med abonnement