Leder

Aftenposten mener: Klokt å utrede samferdselsbehovet for Nord-Norge

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Høyre vil ha en egen konseptvalgutredning som tar for seg det samlede behovet for veier, jernbane, flyplasser og fiskerihavner i Nord-Norge, kunne nyhetsbyrået NTB melde denne uken.

Mens andre partier har diskutert for eller imot en jernbane i nord og klimaaspekter ved billigere innenriksflyvninger, fremhever Høyre ifølge Nordlys at det er viktigst å se transportbehovet i Nord-Norge under ett.

Det er en klok tilnærming. Debatten om eventuelt å bygge et jernbanenettverk nord for Bodø bør holdes opp mot muligheten for å legge bedre til rette for andre transportmidler. Diskusjonen har dessuten uheldigvis begynt å anta parodiske fiendebilder, som det om bortskjemte kaffe-latte-drikkende søringer som ikke synes landsmenn nordpå fortjener et like godt offentlig tilbud som vi holder oss med her nede på Østlandet.

Mer saklige argumenter handler om at det er Nord-Norges tur nå. I lys av hvor mye vei, bro og tunnel som er blitt bygget i Sør-Norge de siste årene, er det ikke vanskelig å ha sympati for det synspunktet.

Men det er fullt mulig å ønske Nord-Norge alt godt samtidig som man konkluderer med at tog til Tromsø er uforholdsmessig dyrt. Nord-Norge har uten tvil behov for bedre infrastruktur. Det bør landsdelen få, både i form av bedre veier, nye broer og tunneler, utbedrede havner, bedre vintervedlikehold av veiene og styrking av kortbanenettet.

Planer om å utvide jernbanen nord i Norge fra Ofotbanen har eksistert siden kong Oscar II foretok den offisielle åpningen i 1903. Nord-Norgebanen har vært gjenstand for flere stortingsmeldinger og er blitt utredet flere ganger. I 1971 ble kostnaden for utbygging av tog mellom Fauske og Tromsø beregnet til mellom 600 millioner og 1 milliard. Nå er tallet 113 milliarder, pluss 20 for linjen til Harstad. Det svarer til et netto samfunnsøkonomisk tap på mellom 46 og 109 milliarder, ifølge den siste utredningen, som nå er sendt på høring.

Dersom man vil bruke 133 milliarder skattekroner på å bygge jernbane, er det et minstemål at man foretar en grundig utredning først. Men den bør, slik Høyre tar til orde for, gjennomføres i sammenheng med en gjennomgang av hvilke andre transportmidler som finnes og kan forbedres.

Les hele saken med abonnement