Leder

Aftenposten mener: Krig må unngås

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

I forrige uke tok Iran en britisk oljetanker i arrest i Hormuzstredet. Iran hevder at skipet befant seg i iransk farvann, kolliderte med en fiskebåt og overtrådte regler. Britene hevder at det var i omansk farvann og ikke overtrådte regler.

Uansett føyer hendelsen seg inn i en serie urovekkende nyheter fra regionen. Irans nedskytning av en amerikansk drone var et tidligere innslag.

Mandag ble det også kjent at Iran har arrestert 17 personer som angivelig har spionert for USA. Noen er allerede dømt til døden, andre til lange fengselsstraffer.

Det er ingen grunn til å betvile at USA har spioner i Iran, men ingen kan feste lit til at de som nå er tatt, var det.

Samtidig er det kjent at Iran nå har mer uran – og anriket uran – enn den såkalte Iran-avtalen (JCPOA) satte som øvre grense. Landet er altså nærmere å kunne produsere atomvåpen.

Alt henger sammen med at USA i fjor sa opp Iran-avtalen, som skulle bringe Irans antatte atomvåpenprogram under kontroll. Iran overholdt avtalen, men president Donald Trump mener den ikke var streng nok.

Harde amerikanske sanksjoner svekker nå Irans økonomi og setter landets lederskap under press. Ønsket er at andre land skal mildne effektene av sanksjonene. Iran hadde håpet at europeiske stormakter, som ikke støtter USAs kurs, skulle kunne hjelpe bedre enn de har gjort.

Iran prøver å vise styrke. Dette er måten Teheran kan «slå tilbake» på, men den innebærer høy risiko også for iranerne selv. Ved å ta en britisk oljetanker øker Iran ikke bare faren for at Storbritannia vil stå sammen med USA i en krig, men også for at britene forlater den europeiske konsensusen om at Iran-avtalen bør reddes.

Storbritannia har tatt initiativ til en europeisk-ledet operasjon for å trygge den kommersielle skipstrafikken i Hormuzstredet. Norge er blant landene som er bedt om å bidra. Siden europeerne ikke er pådrivere for eskalering, er det lettere for regjeringen å slutte seg til dette enn et tidligere amerikansk initiativ.

Norge er en viktig skipsfartsnasjon og bør åpne for å bidra, som del av en bred strategi som også koordineres med Sverige og Danmark. Det er viktig at en deltagelse virker stabiliserende.

Situasjonen er uoversiktlig og farlig. Mye tyder dessverre på at den kan ende i krig. Særlig John Bolton, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, skal ønske et militært oppgjør med Iran.

Med Irak-krigen i minne er det vanskelig å se hva som skulle kunne komme ut av det. Iran er dessuten en mektigere militær motstander nå enn Saddam Husseins Irak i sin tid var.

Les hele saken med abonnement