Leder

Heretter blir det vanskelig å vite om det er bortkastet tid å forhandle med EU

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
EU-landene handler med hele verden. Men tilliten til EU-kommisjonen svekkes når hver enkelt EU-land har fått rett til å blokkere fremforhandlede avtaler.

EU mangler ikke problemer. Nå kan en ny utfordring føyes til listen. Det er nokså plutselig oppstått alvorlig tvil om EU i fremtiden vil være i stand til å inngå nye avtaler med andre land om handel og investeringer.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det viser seg at et eneste land nå kan torpedere avtaler som EU-kommisjonen har forhandlet frem.

  • Etter syv med forhandlinger, står EUs troverdighet på spill. Canada er en likeverdig partner

Det kommer som et sjokk ikke minst på Storbritannia. Britene skal etter planen starte forhandlinger neste år om en ny avtale med EU etter at landet går ut av EU. Det blir nå enda mer usikkert hva Storbritannia kan oppnå.

Makten som Brussel mistet

I årevis var det opplest og vedtatt at det var flertallet i EUs råd, hvor medlemslandenes regjeringer er representert, og ikke nasjonalforsamlingene, som skulle godkjenne slike handelsavtaler.

Nå kan i noen tilfeller selv en region i et land blokkere en ferdigforhandlet avtale.

«Fylkestinget» i Vallonia, en av de tre regionene i Belgia, har satt ned foten for en avtale mellom EU-landene og Canada. Belgia kan ikke signere avtalen hvis en av regionene sier nei.

Vallonia, med snaue 4 millioner innbyggerne, blokkerer altså en avtale for 500 millioner mennesker i de 28 EU-landene.

Bønder i regionen frykter økt konkurranse fra kanadiske bønder. Neste gang kan det være andre næringer i andre EU-land som vil ønske høye gjerder for britiske konkurrenter i fremtiden.

Prisen som Brussel måtte betale

Mange vil ta Vallonias standhaftighet som nok et tegn på et økende opprør mot internasjonal handel. Men det er en annen og kanskje viktigere årsak til at EU har havnet i dette uføret: EU-kommisjonen har prøvd å skaffe seg for stor makt.

For snart ti år siden ble det inngått et kompromiss i Brussel som endret maktfordelingen. EU-kommisjonen tok over ansvaret fra nasjonalstatene for såkalte investeringsavtaler.

Slike avtaler er kontroversielle. De gir utenlandske selskaper rett til å sakssøke myndighetene i land som plutselig endrer rammebetingelsene for investeringene.

Derfor har nasjonalstatene nå fått vetorett når det skulle inngås nye handelsavtaler som omfatter tjenester, investeringer og etablering over landegrensene.

Tapet som ikke kan skjules

Onsdag ble det satt i gang et siste forsøk på å justere avtalen mellom EU og Canada, slik at den kan aksepteres av Vallonia.

Men ingen ting kan endre på at det er avslørt at EU-Kommisjonen nå har svært dårlig kontroll på om fremforhandlede avtaler blir akseptert.

Det innebærer også at skjebnen til avtalen mellom EU og USA om handel og investeringer (TTIP) er enda mer usikker enn tidligere.

  • Proteksjonistiske tendenser på begge sider av Atlanterhavet. EU er splittet.

Det er nå faktisk et åpent spørsmål om EUs felles handelspolitikk kan overleve. Å forhandle med EU-kommisjonen kan være bortkastet tid.

Vallonia og EU-kommisjonen har sammen påført EU stor skade.

Les mer om

  1. Brussel
  2. EU
  3. USA
  4. Internasjonal handel
  5. Handel
  6. Canada
  7. Storbritannia