Leder

Aftenposten mener: En dårlig ordning blir litt bedre

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Mer enn hver tiende vinflaske som selges i Norge er avgiftsfri.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den norske statskassen taper hvert år minst to milliarder kroner på taxfreesalget. Avinors store overskudd fra ordningen brukes til å holde billettprisene på fly på et kunstig lavt nivå. At billig sprit subsidierer flytilbudet i Norge er et faktum, men blir ikke mindre absurd av den grunn.

Skal man først gi flypassasjerer rabatt på alkohol, kunne pengene like gjerne ha gått til mer samfunnsnyttige formål, for eksempel fattigdomsbekjempelse. Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.

Den politiske viljen til å gjøre noe med dette smutthullet i norsk alkoholpolitikk synes likevel å være svært begrenset. Frykten for at velgere skal straffe partier som tar til orde for avvikling, er tydeligvis for stor. I stedet har det nå samlet seg en politisk allianse som ønsker at Vinmonopolet skal få ansvaret for taxfreesalget, og i går kunne Aftenposten fortelle at Avinor og Vinmonopolet har formelle samtaler med sikte på en overtagelse.

Mer enn hver tiende vin- og spritflaske i Norge selges på taxfree. Med andre ord er Travel Retail Norway en betydelig konkurrent for Vinmonopolet, og fra et markedsmessig utgangspunkt er det forståelig at Vinmonopolet ønsker å overta taxfreesalget. For Avinors del kunne det rent økonomisk være mer gunstig å fortsette med kommersielle aktører når dagens kontrakt går ut i 2022. Men med tanke på de siste års økende press mot ordningen, kan det være strategisk lurt å få Vinmonopolet med på laget. Det vil sikre økt legitimitet for en ordning som er vanskelig å forsvare prinsipielt, og sikre en nærere tilknytning til resten av norsk alkoholpolitikk.

Forhåpentlig vil Vinmonopolet drive noe mer hensynsfullt og ansvarlig enn Travel Retail Norway. Vinmonopolet har et samfunnsmandat som innebærer et bredere folkehelseperspektiv enn det man kan forvente av en kommersiell aktør og har ikke som mål å tjene mest mulig penger.

I tillegg er dagens ordning en økende trussel mot hele Vinmonopol-systemet, som bygger på et unntak fra EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av varer. Jo flere smutthull denne ordningen har, desto verre blir den å forsvare. Ettersom en voksende andel av norsk vin- og spritsalg foregår avgiftsfritt, vil dette på sikt kunne gjøre Norges unntak mer sårbart for angrep fra aktører som vil utfordre monopolet.

Sammenlignet med dagens tilstand, er derfor Pol-løsningen å foretrekke. Hovedproblemet vil like fullt bestå: Taxfreeordningen vil fremdeles øke alkoholkonsumet, bidra til økt flytrafikk og tappe staten for inntekter – på en og samme tid.

Les mer om

  1. Avinor
  2. Vinmonopolet
  3. Alkohol