Leder

Norges nye, digitale trusselbilde

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Den Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Olav Lysne, leder for Digitalt sårbarhetsutvalg, overleverer utredningen "Digital sårbarhet – sikkert samfunn" til justisminister Anders Anundsen.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Verden er ikke nødvendigvis farligere enn tidligere, men farene ser annerledes ut», sa professor Olav Lysne, leder for Digitalt sårbarhetsutvalg, da han overleverte utvalgets utredning til justisminister Anders Anundsen i går. Det er en presis oppsummering. Forrige gang vi fikk se en lignende utredning, var da Kåre Willoch ledet Sårbarhetsutvalget, oppnevnt av Kjell Magne Bondevik i 1999. Siden den gang er verden blitt digital – og trusselbildet totalt endret.

Akselererende utvikling

Den teknologiske utviklingen går raskere og raskere. Internett er allerede infrastruktur for veldig mye av det vi foretar oss, og om ikke lenge er nesten alle gjenstander vi omgir oss med koblet til nettet. I Norge er digitaliseringen kommet langt, både blant vanlige borgere og i det offentlige. Det gir oss mange fordeler med hensyn til effektivisering på de fleste områder. Men det gjør oss også sårbare. Derfor ba justisministeren i fjor sommer utvalget om å kartlegge vår digitale sårbarhet, og foreslå konkrete tiltak for å bøte på problemene og styrke beredskapen.

Kompetanse og kommunikasjon

Da det såkalte kontraterrorsenteret ble etablert i Nydalen for halvannet år siden, var det for å bedre informasjonsflyten mellom PST og E-tjenesten etter flengende kritikk fra 22. juli-kommisjonen. Erfaringene ser så langt ut til å være svært gode. Ett og samme IKT-problem kan høre hjemme i mange ulike sektorer, departementer og etater. De mange fiaskoene i store, offentlige IKT-satsinger har vist oss at både kompetanse og informasjonsflyt i mange tilfeller står til stryk. Når utvalget nå går inn for å etablere et nasjonalt senter for bekjempelse av IKT-kriminalitet under Kripos, der det allerede finnes et miljø med kompetanse på dette området, er det derfor en utmerket idé.

Trenger nytt nett

Alle risikoers mor, ifølge Lysne, er imidlertid Telenors landsdekkende kjerneinfrastruktur. Ikke fordi det er noe galt med den, men fordi hvis menneskelige feil, rutinesvikt, sabotasje, terror eller utro tjenere skulle føre til at den svikter, vil det treffe kritiske samfunnsfunksjoner. Kraftindustrien, vannforsyning, transport og elektronisk kommunikasjon vil kunne rammes raskt og hardt. Utvalget går derfor inn for at minst én annen aktør bygger opp et kjernenett med de samme kvalitetene. Det er ikke et nytt forslag, men et det er enkelt å støtte.

Edruelig om personvern

Det utvalget vil få mest oppmerksomhet for, er imidlertid analysen av forholdet mellom personvern og et sikrere samfunn, der det advares mot å ta i bruk inngripende metoder uten at personvern og ytringsfrihet er ivaretatt.

Nylig ble den britiske statsministeren David Camerons forslag om forbud mot krypterte kommunikasjonstjenester vraket i underhuset. Også Digitalt sårbarhetsutvalg går klart og tydelig mot begrensninger på lovlig bruk av kryptografi, og begrunner det med at det vil ramme norske borgere, virksomheter og myndigheter, og neppe i vesentlig grad hindre personer med onde hensikter i å kommunisere uten at noen får det med seg. Denne edrueligheten, som utvalget for øvrig deler med PSTs analyseavdeling, er av stor nasjonal betydning i terrorens tid.

Les mer om

  1. Ledelse