Aftenposten mener: Human Rights Service bør miste statsstøtten

Hege Storhaugs invitasjon til nasjonal fotodugnad for å visualisere islams fremvekst i Norge er bare det siste i en lang rekke stadig mindre konstruktive bidrag til det offentlige ordskiftet om innvandring og integrering.

De siste årene har HRS fremstått som en blogg, med stadig mindre konstruktive og verdifulle bidrag.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Vi vil i tiden fremover hyppig benytte det visuelle for å vise våre lesere hva som skjer med vårt kjære Norge. Islams fremvekst går raskt. Det ses hver eneste dag i våre større byer, ikke minst i hovedstaden. Vi ønsker bidrag fra hele Norge. Bli med på dette helt unike prosjektet!»

Slik formulerte Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) sin post på rights.no mandag denne uken og ba folk sende inn bilder. Teksten var illustrert med nettopp et innsendt bilde. Motivet var tre kvinner i det tradisjonelle, iranske plagget chador, ved siden av en fjerde, kanskje afrikansk kvinne, på en bussholdeplass i Oslo.

Les også

HRS får kritikk for å be leserne sende inn bilder av «den kulturelle revolusjonen» i Norge

Det er vanskelig å forstå tekst og bilde på noen annen måte enn at Storhaug oppfordrer folk til å ta bilder av antatte muslimer, slik at HRS kan publisere bildene på sine nettsider. I etterkant har Storhaug understreket at ordet muslim ikke er nevnt i teksten, og hevdet at prosjektet er ment som det hun kaller et «street photography»-prosjekt (gatefotografi) der vanlige folk dokumenterer sin samtid.

Dette fremstår som lite troverdig.

Å publisere bilder av tilfeldige mennesker med antatt muslimsk utseende for å illustrere islams fremvekst, er dypt problematisk. Selv noen av Storhaugs støttespillere erkjenner det og vender henne en kald skulder i denne saken. Det gir nytt liv til debatten om hvorvidt HRS bør motta statsstøtte.

I år mottar HRS drøye 1,8 millioner kroner i statsstøtte gjennom ordningen «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet». Målet med tilskuddet er å bidra til økt deltagelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anbefalte i fjor at HRS burde miste tilskuddet. Regjeringen valgte å se bort fra anbefalingen. I sommer spurte Dagsavisen samtlige partier om de ønsker å videreføre støtten. Bare Fremskrittspartiet og Høyre svarte et klart ja, men etter Storhaugs siste utspill nøler også Høyre.

Begrunnelsen for å gi HRS statsstøtte har vært at organisasjonen bidrar til et meningsmangfold, og at også upopulære meninger kan være viktige bidrag i debatten. Det er selvsagt riktig, men kvalifiserer ikke nødvendigvis HRS til tilskudd under denne ordningen.

De siste årene har HRS uansett fremstått som en blogg med stadig mindre konstruktive og verdifulle bidrag til det offentlige ordskiftet om innvandring og integrering. Storhaugs gatefotografiprosjekt er bare det ferskeste eksempelet på det, og bør bli et punktum i historien om organisasjonens statsstøttede virksomhet.

  • Her kan du lese mer om hensikten med ordningen «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet» og se oversikten over hvilke organisasjoner som får støtte.