Leder

Norge er mer enn NHO og LO

  • Lederne Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen

Gerd Kristiansen (t.v.) og Kristin Skogen Lund Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Norge er tjent med godt samarbeid i arbeidslivet. Men NHO og LO tenker også på seg selv.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen valgte på NHO-konferansen torsdag å legge manusene til sine taler til side og i stedet fremføre en dialog sammen.

Les mer om den historiske duetten her:

Les også

LO-lederen på NHO-scenen - for første gang

Det er ikke lett å tenke seg andre land hvor dette kunne skje.

De to presenterte et felles program for hvordan mange av de utfordringene Norge står overfor, bør løses.

NHO-direktør Krisitin Skogen Lund forberdte grunnen før årskonferansen:

Les også

- Høyre må snakke med Arbeiderpartiet, og så må de holde hverandre i hendene og hoppe ut i det sammen

Samarbeidsklimaet mellom to av Norges mektigste organisasjoner har lenge vært godt. Men en lignende, symbolfylt duett – fremført for en sal fullsatt av Norges økonomiske og politiske elite – har ledere fra LO og NHO neppe fremført tidligere.

Det gir grunn til refleksjon. Bakgrunnen er den endrede situasjonen i norsk økonomi. Men samtidig er NHO og LO opptatt av å forsvare sin egen posisjon, som kan svekkes både av tilbakeslaget av i oljesektoren og fremveksten av en digital tjenesteøkonomi.

Samarbeid — en vei til innflytelse

Det kan ikke være tvil om at et godt samarbeidsklima i arbeidslivet har tjent Norge godt. Men for partene i arbeidslivet har saken en side til: Når de står sammen, får de også bedre gjennomslag overfor politiske myndigheter.

Professor i økonomisk historie, Einar Lie, har i et intervju med Dagens Næringsliv kommet med en advarsel. "Dette er nok fordi man ønsker statlig assistanse", sier han om fellesutspillet fra NHO og LO. Han viser til uløste pensjonsspørsmål hvor staten raskt kan få en del av regningen. Og subsidiering kan komme opp som et alternativ til lavere lønn for å få innvandrere i arbeid.

Erfaringene med "den norske modellen" har ikke alltid vært like gode som festtalene skulle tilsi

Det er en velbegrunnet skepsis. Erfaringene med "den norske modellen" har ikke alltid vært like gode som festtalene skulle tilsi.

Regningen må sjekkes

Den gode siden ved trepartssamarbeidet er at det er blitt lettere for LO-ledelsen å selge lønnsmoderasjon i situasjoner hvor lønnsnivået i Norge er kommet helt i utakt med land vi konkurrerer med. Det har bidratt til å begrense økningen i arbeidsledigheten. Aksepten for nødvendige omstillinger er også blitt større.

Den gode siden ved trepartssamarbeidet er at det er blitt lettere for LO-ledelsen å selge lønnsmoderasjon

Problemet er at "smøremiddelet" for å skape aksept for lønnsmoderasjon gjerne har vært nye sosiale reformer hvor kostnadene for staten først blir tydelige etter langt tid. Men da er det gjerne for sent å snu. Et godt eksempel er AFP-ordningen, som LO og NHO sammen presset gjennom i flere etapper fra slutten av 1980-tallet. Statens bidrag skulle være tidsbegrenset, men slik gikk det ikke. AFP i privat sektor er nå et lovfestet tilegg til Folketrygden for alle som jobber i bedrifter med tariffavtale (og ingen andre).

Som Lie sier: "Staten bør passe på sitt. Man blir fort sittende og betale uforholdsmessig mye for å løse problemer som ligger i arbeidslivet og bør løses der."

"Staten bør passe på sitt. Man blir fort sittende og betale uforholdsmessig mye"

Noe lignende gjelder i klimapolitikken, hvor det er en kamp om hvem som skal ta regningen.

LO og NHO - motor eller brems?

LO OG NHO har nå ytterligere en grunn til å søke sammen. Begge står svakest i den delen av økonomien som vokser raskest, de tjenesteytende næringene. Organisasjonsgraden kan bli enda lavere i den digitale økonomien, inkludert delingsøkonomien.

Arbeidslivets mektigste organisasjoner kan derfor bli mer opptatt av å beskytte eksisterende næringsliv enn å legge til rette for vekst på nye områder.

Derfor er det all grunn til å følge med på den nye pardansen til Kristiansen og Lund. NHO og LOs interesser vil ikke alltid falle sammen med Norges.

Les mer om

  1. Ledelse