Leder

Hellas risikerer å bli salderingspost

 • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentatorgruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen

For å bli enig med med presidenten i EUs råd, Donald Tusk fra Polen (t.h.) måtte forbundskansler Angela Merkel de facto akseptere at land nord for Hellas har stengt grensene. JOHN THYS

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En knapp uke er gått siden EUs regjerings— og statssjefer gjorde et prinsippvedtak om basere en ny flyktningspolitikk på en modell foreslått – eller diktert – av Tyrkia.

Sjelden er så store beslutninger truffet så raskt.

Det er ikke tilfeldig. Søndag går velgerne i tre tyske delstater til urnene i det som mange har kalt en folkeavstemning om forbundskansler Angela Merkels flyktningpolitikk. Det var avgjørende for henne å vise vilje og evne til å begrense tilstrømningen av nye flyktninger til Tyskland, fortrinnsvis gjennom felles tiltak som hele EU står bak.

Nødvendigheten av å be Tyrkia om hjelp viser EUs svakhet:

Les også

"En av de tyngste dagene i Angela Merkels politiske karriere"

I dagene som har gått, er det blitt tydeligere at prinsippvedtaket sist mandag etterlater mange ubesvarte spørsmål. Det som ligger på bordet er egentlig ikke mer enn et forslag, som må konkretiseres på et nytt toppmøte torsdag og fredag.

Sjelden er så store beslutninger truffet så raskt. Det er ikke tilfeldig. Søndag går velgerne i tre tyske delstater til urnene

FORELØPIG ER DET usikkert i hvilket omfang migrasjonen fra Tyrkia til Hellas blir redusert. Men det som synes klart er at det vil bli mye vanskeligere å komme seg videre fra Hellas, som i fjor tjente som innfallsport til Europa for over 800 000 flyktninger og andre migranter.

Det gjør at Hellas fortsatt er i en særlig utsatt posisjon.

Det er nå over 40 000 flyktninger i provisoriske leire i Nord-Hellas, ved grenseovergangen til Makedonia. Tallet kan komme til å øke betydelig før en endelig avtale – eventuelt – kan settes ut i livet.

Angela Merkel fortsetter i likhet med den greske regjeringen å kritisere grensesperringene Østerrike og andre land mellom Hellas og landene nord for Alpene har innført. Men den politiske realiteten er at Merkel har måtte akseptere den faktiske situasjonen for å oppnå enighet blant EU-landene. I erklæringen fra EU-lederne heter det at "den irregulære strømmen av migranter gjennom Vest-Balkan er nå over".

DEN NYE FLYKTNINGPLANEN består av flere deler som alle må virke sammen.

Les mer her:

Les også

Massiv plan skal sende tusenvis rett tilbake til Tyrkia

Nye båtflyktninger til de greske øyene skal sendes tilbake til Tyrkia, som til gjengjeld skal sende like mange syrere direkte til andre EU-land. Men landene i Øst-Europa har fått aksept for at prinsippavtalen ikke innebærer nye forpliktelser for noe EU-land til å ta imot flere flyktninger.

I tillegg kommer innsigelser mot lovligheten av det som blir kalt en "kollektiv deportasjon" av potensielle asylsøkere fra Hellas til Tyrkia.

EU kan sette til side retten til å søke asyl, forklarer Per Anders Madsen:

Les også

«Visjonen om det demokratiske og grensefrie Europa forankres nå i en avtale med Erdogans stadig mer autoritære Tyrkia.» | Per Anders Madsen

Det er dessuten intern strid i flere land om Tyrkias vilkår om at alle tyrkere skal kunne reise til alle EU-land uten visum.

HER ER DET altså mange snubletråder. I den grad avtalen ikke kommer på plass, eller ikke virker etter forutsetningene, risikerer Hellas å bli salderingspost i det europeiske flyktningregnskapet. Da kan også den hjelpen som EU-landene har lovt Hellas for å bygge opp et mottaksapparat, å vise seg utilstrekkelig.

Egeerhavet som på mange måter er Hellas perle, er nå også landets største problem.

For Hellas kommer flyktningkrisen på toppen av den økonomiske krisen i landet, som er blitt verre i løpet av det året Alexis Tsipras har sittet som statsminister. Hans regjering sitter ikke trygt og sliter med å skaffe flertall for de kravene som eurolandene og IMF stiller.

Tsipras må, som tidligere greske statsministere, ta et betydelig ansvar for de økonomiske problemene i landet. Men landet er samtidig igjen en brikke i et større politisk spill.

Den største greske tragedien kan vise seg å være geografien. Egeerhavet som på mange måter er Hellas perle, er nå også landets største problem.

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: En avtale med Libya løser ikke migrantkrisen

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Migrantkrisen er ikke over

 3. VERDEN

  Hellas vil stanse migrantrømmen. Her sneier Kystvakten en gummiflåte.

 4. VERDEN

  Familien trodde de var trygge i gresk farvann. Da kom kystvakten og tauet dem ut igjen.

 5. VERDEN

  Erdogan truer med å åpne grensene til EU

 6. VERDEN

  Hellas advarer mot ny migrantkrise. Ny rekord sist måned.