Leder

Aftenposten mener: Lytt til Barneombudet

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Barneombud Inga Beyer Engh mener at kampen mot rus, psykiske problemer og kriminalitet blant barn og unge krever innsats på mange områder samtidig.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norges nyslåtte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) rakk knapt å motta blomsterkvasten utenfor Slottet før han ble anklaget for å svikte Barnevernet.

Ropstad forsvarte seg med å vise til 1150 nye stillinger i Barnevernet siden 2013, men måtte samtidig erkjenne at det er kommunenes fortjeneste. Øremerkede midler over statsbudsjettet er blitt gradvis redusert fra 400 stillinger i 2011 til 0 i 2019.

I den samme perioden er rus, psykisk helse og kriminalitet blant barn og unge blitt store og alvorlige debattemaer i Norge. Det ene skyldes neppe det andre, men alle disse problemene henger sammen med barn og unges oppvektsvilkår.

Underbemanningen i Barnevernet er reell. Tilsyn og evalueringer viser at arbeidet preges av for få hender og stort saksbehandlingspress. Men det er dessverre bare en del av problemet. Feltet preges av silotenkning, svakt samarbeid og mer eller mindre nyttige enkelttiltak.

Ett udiskutabelt lyspunkt er Helseminister Bent Høies (H) løfte om å korte ned ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge med 20 prosent allerede i løpet av året, fra 50 til 40 dager. De må få hjelp før problemene vokser seg store. Får de ikke det, kan konsekvensene bli alvorlige. Men innsatsen må starte enda tidligere, fordi både psykiske problemer og ungdomskriminalitet har bakenforliggende årsaker.

I forrige uke lanserte Barneombudet sin strategi for de neste årene. Den viser hva ombudet ser som sine viktigste arbeidsoppgaver i årene som kommer:

Forebygging av utenforskap fordi det opplagt er bedre å unngå problemer enn å behandle dem, og desssuten billigere. Bedre psykisk helsevern fordi tilsyn og rapporter viser at barn og unge får hjelp for sent, at kommunenes tilbud er for dårlig, og at barna ofte ikke får den hjelpen de trenger. Bedre situasjonen for barn og unge i Barnevernet fordi det er usikkert om brukerne får tilbudet og reaksjonene de faktisk trenger, og mange blir sittende fast i Barnevernet uten å få den oppfølgingen de trenger for å komme seg ut.

Med andre ord er flere stillinger i Barnevernet viktig, men bare en del av løsningen. Det som må til, er et tettere og bedre samarbeid mellom barnevern, politi, skole, psykisk helsevern og brukerne selv.

For å lykkes med det, kan det vise seg å bli nyttig å lytte til Barneombudet.

Les også

Regjeringen åpner for «barnefengsel»

Les mer om

  1. Psykisk helsevern
  2. Barnevern
  3. Psykiatri
  4. Barnevernet
  5. Kjell Ingolf Ropstad
  6. Bent Høie
  7. Rus