Aftenposten mener: La Ringnes få kjøpe Tryvannstårnet

1962: Det nye Tryvannstårnet, som rager 118 meter over bakken (529 meter over havet), åpnes for folket. Fra publikumstårnet, som ligger 60 meter over bakkenivå, kan man se helt til Gaustatoppen – ja, til og med over på svensk side i klarvær.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Stadig er Christian Ringnes på jakt etter prosjekter som skal sette hans merke på byen. Restaureringen av Ekebergrestauranten og den tilstøtende skulpturparken er hans fremste bidrag. De vidløftige planene om en gondolbane fra Bjørvika og opp dit har han fortsatt ikke gitt opp, selv om det stadig fremstår som en dårlig idé.

Nå har han imidlertid vendt blikket vestover. Til NRK sier Ringnes at han ønsker å kjøpe Tryvannstårnet for å drive kafé, en litt finere restaurant, og «en overraskelse helt på toppen der oppe hvor du har den åpne balkongen».

Tryvannstårnet er et av Oslos landemerker og en historisk attraksjon som utkikkspunkt gjennom 150 år. Dagens tårn ble reist i 1962 og stengt for publikum i 2004. Etter slukningen av FM-nettet i 2017 har ikke tårnet noen funksjon.

Christian Ringnes’ planer for drift og revitalisering av tårnet er gledelige. Selv om tårnet ikke er vernet, har det åpenbar kulturhistorisk verdi. Gjenbruk er som regel den beste måten å bevare kulturminner på. Ringnes mener å ha funnet løsninger som tilfredsstiller dagens krav til brannsikkerhet og er villig til å bruke anslagsvis 25–50 millioner kroner på en ombygging. Med en slik investering er det også forståelig at han ikke er interessert i en leieavtale.

Les også

Oslo før: Oslos nærmeste «høyfjellsluksus»

Oslo kommune, som eier tårnet, bør kjenne sin besøkelsestid. Oslo Høyre har påpekt at tårnet bør legges ut på det åpne markedet, i tilfelle det er andre som også ønsker å eie et tryvannstårn. En slik kartlegging av interessenter er fornuftig, samtidig som Tryvannstårnet ikke kan selges til høystbydende. Det er avgjørende hva tårnet skal brukes til, og hvordan. Kommunens fremste premiss for omregulering og salg må være at tårnet blir et attraktivt tilbud for turister og fastboende.

Ringnes har hisset på seg folk tidligere, særlig i forbindelse med skulpturparkens noe outrerte konsept med kunst «til kvinnens pris». I ettertid må det sies at området ble langt mer vellykket enn kritikerne fryktet. Det er nok flere grunner til at Ringnes provoserer, men noe har handlet om en skepsis mot at private investorers særegne ideer skulle få prege Oslo i for stor grad. I og for seg er det et sunt grunninstinkt, men det må kombineres med en rasjonell vurdering av det aktuelle prosjektet.

I tilfellet Tryvannstårnet er det vanskelig å få øye på noen ulemper med at Ringnes skaper et tilbud til byens befolkning i et historisk tårn som ellers bare står og forfaller. Med mindre andre seriøse kandidater melder seg i nær fremtid, bør Ringnes få kjøpe Tryvannstårnet uten problemer.