Leder

Pilotene har spent buen høyt

 • Aftenposten Redaksjon

Tusenvis av kunder er berørt ette at Norwegians flyvninger i Skandinavia er kansellert Junge, Heiko

Retten til å streike for å forsvare egne lønns- og arbeidsvilkår er grunnfestet. Slik sett er streiken i Norwegian legitim – selv om konsekvensene både for arbeidsgiver og kundene er store.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Men striden mellom pilotene og selskapet ser ikke primært ut til å dreie seg om lønns— og arbeidsvilkår i snever forstand. Det vanskeligste spørsmålet er om det er rimelig og akseptabelt å streike mot at Norwegian lar fly og mannskap stasjonert i andre land fly til og fra Norge.

Leder for Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar, sa det slik på Parats hjemmeside før meglingen begynte, da han skulle forklare hva som var vanskeligst for pilotene:

– Flyruter som tidligere ble fløyet av organiserte skandinaviske piloter, flys nå i større grad og større utstrekning av våre kollegaer (sic) på europeiske baser.

DE NORSKE pilotene vil være med å bestemme hvilke fly og hvilke piloter som skal fly til og fra Norge. Dette griper i praksis inn i hvordan fly og piloter med baser i andre land skal disponeres når de ikke flyr på Norge.

Pilotene nekter å akseptere arbeidsgivernes styringsrett på dette området. Det gjør deres krav vidtgående. . De vil ha innflytelse over en viktig del av selskapets drift – og formodentlig nedfelle dette i skandinaviske flyveres tariffavtale. I så fall vi de kunne få streikerett i slike spørsmål i fremtiden. Derfor vil de heller ikke møte til såkalte "drøftelsesmøter"

Det blir ikke enklere hvis også andre grupper arbeidstagere i Norwegian skulle ha tariffestet rett til å være med å bestemme hvordan arbeidet i konsernet skulle fordeles mellom ansatte i ulike land.

DET ER IKKE UVANLIG, hverken for selskaper eller ansatte, å forsøke å verne seg mot konkurranse fra utlandet. Men det er ikke lett. I en stadig mer åpen økonomi skjer slik konkurranse på ulike måter, både gjennom import av varer og tjenester og arbeidsinnvandring.

Det påvirker hvilke grupper som får størst og minst forhandlingskraft. Et godt eksempel er hvordan import av arbeidskraft har svekket lønnsutviklingen for en lavlønnsgruppe som hotell- og restaurantarbeidere.

Det er sikkert god grunn til å anta at konsernledelsen i Norwegian utnytter økte muligheter til å bruke billigere, utenlandske piloter på ruter til og fra Norge. Men flyvere er ingen lavlønnsgruppe, og luftfarten er en utpreget internasjonal næring. Derfor blir mange provosert når skandinaviske piloter vil ha førsterett på flyvninger ut og inn av Norge, tilsynelatende uavhengig av hvordan deres eget lønnsnivå står seg mot andre grupper.

VI FÅR FORTSATT TRO AT konflikten kan løses før Norwegian får banesår. Det krever en form for kompromiss. Kanskje kan man finne frem til en enighet om hovedretningslinjer for bemanningen på ruter inn og ut av Norge. Men det er et langt sprang derfra til kvoter og regler nedfelt i en tariffavtale, med tilhørende streikerett ved endringer i fremtiden.

Rutinerte fagforeningsledere vet forhåpentligvis at når tar medlemmene ut i streik, bør de samtidig ha en gjennomtenkt plan for hvordan konflikten skal kunne avsluttes. Men vi er redd for at lederne kan ha skapt urealistiske forventninger hos pilotene, slik at forhandlingsrommet blir for lite.

Det gjelder å unngå at konflikten ender galt både for selskap og flyvere.

 1. Les også

  - Vi står samlet mot Kjos

 2. Les også

  Norwegian-Kjos: Det er ikke det at vi går konkurs i morgen. Men vi må ta hensyn

 3. Les også

  Norwegian-streiken trappet opp - 35.000 rammet onsdag

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Norwegian
 3. Streik

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Ryanair-sjefen vil unngå streik i julerushet - sier han vil akseptere fagforeninger

 2. NYHETSANALYSE

  Ingen synes synd på streikende med en årslønn over én million. Det er

 3. ØKONOMI

  SAS-konflikten: Pilotene varsler langvarig streik

 4. NORGE

  Så langt er over 100.000 rammet av flykaoset. Her er tre grunner til at flyene står.

 5. POLITIKK

  Streiket i syv dager. Dette ble de enige om

 6. ØKONOMI

  SAS med irsk datterselskap, ansatte advarer mot å svekke rettighetene