Leder

Aftenposten mener: Et konstruktivt Utøya-utspill

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Ingen bør gå i skyttergravene når det legges frem et forslag som tar sikte på å løse en fastlåst konflikt.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Leder for Den nasjonale støttegruppe for 22-juli-hendelsene Lisbeth Røyneland (til venstre) og AUF-leder Mani Hussaini (i midten) foreslo før helgen å legge det nasjonale minnesmerket på Utøya-kaia. Kommunalminister Jan Tore Sanner (til høyre) er positiv.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslår nå å legge det nasjonale minnestedet i Hole ved selve Utøya-kaia. Her eier AUF deler av grunnen.

Utspillet er et forsøk på å løse den fastlåste konflikten om et minnesmerke på Sørbråten noe lenger nord. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier han har stor sans for forslaget. Han er klar for å vrake Sørbråten, selv om han så sent som i høst avviste en omkamp om stedsvalget.

Les også

Les kronikken der det nye forslaget legges frem:

En del av fortellingen

Mye taler for å bruke Utøya-kaia som minnested. Det var her massedrapsmannen lurte AUF-vaktene til å tro han var politimann. Det var herfra han dro over til Utøya. Og det var her livredde og traumatiserte ungdommer kom i land mens massakren fortsatt pågikk.

Utøya-kaia er selv et åsted og en del av fortellingen om 22. juli. Det betyr at minnesmerket kan få en lavmælt utforming og ikke behøver å fremstå som et dramatisk brudd med omgivelsene slik Jonas Dahlbergs kunstverk på Sørbråten gjør.

Beklagelig avvisning

Derfor er det beklagelig at noen talspersoner for lokalmiljøet går rett i skyttergravene. De avviser en hver tanke om et minnested ved sjøkanten og står hardt på sitt forslag til plassering oppe ved E16.

Sanner burde gitt lokalmiljøet et varsel om hva som skulle komme, særlig fordi kommunikasjonen har vært dårlig på tidligere stadier i prosessen. Men det er andre sterkt berørte parter i denne saken som heller ikke ble informert om forslaget på forhånd. I AUF og Den nasjonale støttegruppen var det bare ledelsen som kjente til saken.

Ordfører i Hole kommune Per Berger taler ganske sikkert på vegne av mange når han betegner det nye forslaget som konstruktivt, og sier Utøya-kaia er et mer naturlig stedsvalg enn Sørbråten.

En ny start

Først sa Sanner seg villig til å vrake Dahlbergs monument. Nå kan han også droppe Sørbråten.

Utstranda velforening har dermed fått betydelig gjennomslag for sine holdninger. En vanskelig prosess har fått en ny start. De muligheter dette gir, må utnyttes. En rettssak er et nederlag for alle.

I det videre utredningsarbeidet om et minnesmerke på Utøya-kaia må velforeningen trekkes aktivt med. Men kategorisk avvise dette alternativet før det er lagt frem så mye som en skisse til hvordan et fremtidig minnesmerke kan se ut, er en holdning som vil møte liten forståelse.

Naboenes bekymring for mer trafikk trumfer ikke alle andre hensyn. De gjorde en heltemodig innsats 22. juli som de fortjener all mulig honnør og respekt for. Men det er et nasjonalt minnesmerke for en tragedie som rystet hele nasjonen, dette handler om.

Les også

  1. Nå må Utøya-striden løses | Per Anders Madsen

  2. Kunstneren bak minnesmerket på Sørbråten bør få en ny sjanse | Marianne Heske

Les mer om

  1. Jan Tore Sanner
  2. AUF
  3. 22. juli
  4. Hole
  5. Utøya