Aftenposten mener: Nei til nasjonalt mobilforbud i skolen

Undervisningen blir stadig mer digitalisert i den norske skolen.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mobilen er her for å bli med alle sine fordeler og ulemper. Fordelene ved å ha «hele verden» lett tilgjengelig, er så store at 91 prosent av de spurte i SSBs mediebarometer for 2017, oppga at de hadde smarttelefon.

Samtidig er det åpenbare ulemper ved mobilbruken som må tas mer på alvor. Nettavhengighet og flyktig konsentrasjon er i ferd med å endre menneskelig kommunikasjon, samvær og fritid. Barn er særlig utsatt fordi de ikke er ferdige med den kognitive utviklingen.

For enkel løsning

Det er derfor på høy tid at det nå åpnes for en større diskusjon om mobilbruk i skolen. Den franske nasjonalforsamlingen har nylig vedtatt et totalforbud mot bruk av mobiltelefoner i grunnskolen. Gudmund Hernes, tidligere kunnskapsminister, mener Norge bør følge etter Frankrike.

Et nasjonalt mobilforbud er fristende fordi det er en enkel løsning på et voksende problem. En påslått mobil på en skolepult er en distraksjon som ikke gagner læringen. Men det er større ulemper enn fordeler ved et forbud.

Les også

Franske folkevalgte totalforbyr mobiltelefoner på skoler

Les også

Jordmødre til nybakte foreldre: – Ikke la mobilen komme mellom dere og babyen

Digitalisert skolehverdag

For det første er mobilen kun et verktøy. Det er det som er på mobilen, som er distraherende.

Har ikke skolen og læreren et bevisst forhold til digitale virkemidler, vil et nettbrett med nettilgang være vel så ødeleggende for konsentrasjonen som det en mobil vil kunne være.

Et mobilforbud kan dermed bli en unnskyldning for den enkelte lærer til ikke å ta et ansvar for å sette seg inn i vettig bruk av digitale verktøy i en stadig mer digitalisert skolehverdag.

Brukt riktig, finnes det også tilfeller der mobilen har en plass i undervisningen. For eksempel i tilfeller der man diskuterer nettvett eller lover og regler rundt deling av digitale bilder.

Lokale løsninger

Et nasjonalt forbud vil også stanse nyttige og fruktbare lokale diskusjoner rundt bruk av mobil.

Det beste eksempelet på dette ble fremført i NRKs Dagsnytt 18 på mandag. Der kunne Finn Lea, rektor ved Kannik skole i Stavanger, fortelle hvordan lærere og elever sammen kom frem til en løsning der mobilen kan være med på skolen, men den skal være i sekk eller lomme i timen, og kan bare brukes utendørs i friminuttet.

Rektoren viser hvordan digitalt ansvar kan gjennomføres på en god måte i skolene. Han er mot et nasjonalt forbud.

Oppdragerrolle

Mobilens tilgjengelighet utfordrer den tradisjonelle måten å leve livet på. Det må være en løpende samtale hvordan den kan balanseres inn i livet uten at man blir fortapt i en tilstand uten konsentrasjon, sosialisering og tradisjonell læring.

Ved å fjerne skolens ansvar for å lære elevene denne balansen, gjør man fremtidens borgere en bjørnetjeneste.

Samfunnet vil også kunne miste skolens viktige innspill og løsninger på et mobilproblem som bare kommer til å bli tydeligere for samfunnet i årene som kommer.