Leder

Aftenposten mener: Taxfreedebatt på ville veier

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Taxfreebutikken på Gardermoen er pusset opp. Den burde heller vært lagt ned.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En samlet opposisjon, inkludert KrF, har bestemt seg for å reversere taxfree-utvidelsen fra 2014. Folk får ikke lenger ta med seg to ekstra vinflasker dersom de avstår fra å kjøpe tobakk.

Travel Retail Norway, som driver taxfreeutsalgene her til lands, anslår overfor NRK at dette vil gi en 5 prosent økning i tobakkssalget, hovedsakelig fordi folk vil ta med seg tobakk til venner og kjente. Kanalen reiser dermed spørsmålet om reverseringen er god helsepolitikk.

Ser man på taxfreestatistikken, er bildet at sigarettsalget er kraftig fallende. Dette skyldes hovedsakelig endringer i befolkningens røykevaner. Målt pr. reisende er sigarettkjøp på taxfree mer enn halvert fra 2010 til 2016.

Store deler av en eventuell økning vil da sannsynligvis komme i form av snus. Da ser neppe helseregnestykket så galt ut, når man tar med at endringen trolig også vil gi litt lavere alkoholkonsum.

Men om man virkelig er opptatt av helsepolitikk, er helt andre spørsmål om taxfreeordningen mer relevante å stille. Det samme gjelder dersom man er opptatt av miljøpolitikk. Eller samferdselspolitikk. Eller fordelingspolitikk. Eller statens inntekter.

Taxfree-systemet er avgiftslette til dem som reiser mest. Det er særlig middelaldrende med høy inntekt og utdanning, bosatt i Oslo og Akershus, som nyter godt av den.

Avgiftsfri innførsel av alkohol gjør at staten taper rundt 2 milliarder kroner i året på alkoholavgifter, og taxfree-salget subsidierer flybilletter slik at flytrafikken og dermed klimautslippene øker. Det samme gjør alkoholkonsumet. I tillegg bidrar den til Avinors finansiering, slik at flyplasstilbudet i mindre grad er underlagt politiske prioriteringer over statsbudsjettet enn resten av samferdselspolitikken.

Alt dette taler for en nedleggelse av hele ordningen. Sant å si er det få gode grunner til å beholde taxfree-systemet, selv ikke dersom Vinmonopolet skulle få overta som operatør. Det er ikke engang en lang tradisjon: Taxfreehandel ved ankomst Norge ble først lov i Norge i 2005.

Norske politikere er ikke så feige som ryktet tilsier. Røykeloven ble innført av Bondevik 2-regjeringen, pensjonssystemet reformert av den neste. Den kollektive adlydelsen av handlingsregelen sitter i nær samtlige partiers ryggrad, selv om disiplinen selvsagt kunne vært sterkere.

Jo visst er taxfreeordningen populær, men tidligere spørreundersøkelser har også vist at folk kan være positive til å kvitte seg med ordningen dersom alkoholavgiftene på Vinmonopolet ble redusert.

Dette siste kan jo være noe for eksempel for Fremskrittspartiet å tygge på, i stedet for å gråte over spilt vin.

Les mer om

  1. Taxfree
  2. Alkohol
  3. Vinmonopolet
  4. Leder