Leder

Aftenposten mener: Et helt nødvendig ja til EUs energisamarbeid

 • Aftenpostens leder

Energinasjonen Norge bør ikke stille seg på siden av kraftsamarbeidet i Europa. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dag vedtar Stortinget norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer.

Vedtaket, som det er grunn til å glede seg over, blir gjort med stemmene til de tre regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, mens Sp, SV, KrF og Rødt sier nei.

Mye av hensikten med Acer-samarbeidet er å effektivisere det europeiske kraftmarkedet og lette overgangen fra kull til fornybare energikilder – noe alle tilhengere av EUs ambisiøse klimapolitikk bør hilse velkommen.

LO ikke med på laget

Men saken har gjennom vinteren skapt splittelse i den rødgrønn leiren, ikke minst innad i Arbeiderpartiet. Partiet har ikke klart å overbevise LO-sekretariatet og viktige forbund som Fellesforbundet og EL og IT om at Acer er bra for Norge og norsk industri.

En del av bekymringen knytter seg til kraftprisens utvikling. I høykostlandet Norge er strømmen blant de få ting som er billig sammenlignet med andre europeiske land. Med stadig flere kraftkabler til Storbritannia og kontinentet, og utvikling av et felles energimarked, ser noen en fare for at prisen i Norge trekkes opp, og at industrien mister et konkurransefortrinn.

Senterpartiet og SV gjør også Acer-saken til en EU- og EØS-feide av gjenkjennelig karakter: Norge må ta vare på sin nasjonale selvråderett og si nei til direktiver som skritt for skritt flytter beslutningsmyndighet ut av landet.

Overdrevne bekymringer

Men den kraftkrevende industrien virker ikke altfor bekymret for strømprisen, og angsten for tap av selvråderett synes overdreven. EU vil at alle land skal ha et uavhengig organ som fører tilsyn med aktørene i kraftmarkedet. I Norge skjer det ved at en beskjeden del av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skilles ut i en egen enhet, Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Det felleseuropeiske Acer kan gripe inn hvis det oppstår uenighet mellom tilsynsmyndighetene i to eller flere land.

Men noen avgjørende inngripen i norsk energipolitikk får Acer ikke. Europa kan ikke pålegge Norge å bygge flere strømkabler. Stortingsflertallet setter dessuten som en eksplisitt forutsetning at eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast, at minst to tredjedeler av vannkraftselskapene skal være offentlig eid, og at norske myndigheter opprettholder selvstendig kontroll over alle avgjørelser knyttet til energisikkerheten i landet.

Det EU nå gjør, er på sett og vis å ta etter Norden, som i flere tiår har hatt et velfungerende felles kraftmarked. Acer er her, uavhengig av hva norske politikere gjør. Å stille seg helt på utsiden av dette samarbeidet hadde vært uklok politikk – særlig for en småstat som slumper til å være en stormakt på energi.

Les mer om

 1. Energipolitikk
 2. Europapolitikk
 3. Acer

Relevante artikler

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Norge er en selvsagt deltaker i EUs energisamarbeid

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Splittet Ap sier ja til Acer

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Islandsk EØS-veto kan stanse Norge

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Acer viser hvorfor Arbeiderpartiet stuper. Det har Trond Giske skjønt.

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Ap får gjennomslag og sier betinget ja til EUs energipakke

 6. NORGE
  Publisert:

  Flertall for Acer: Ap får kritikk av Sp og Rødt