Aftenposten mener: Ta natten tilbake fra elsparkesyklene

Mange sørgelige skader kan avverges med enkelt grep.

14 skader om dagen. Elsparkesykkelstatisikk fra juni ved Oslo skadelegevakt.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nei, det går ikke an å nedlegge forbud mot kjøring med elsparkesykkel. Det er lov å være sint, lei og oppgitt over det rullende kaoset i byens gater. Det er en menneskerett å få okke og akke seg over alle disse kvinner og menn som er blitt for gamle til skateboard, men som så eplekjekt og med påtatt frihetsbrus har sluttet å spasere.

Det ser ofte latterlig ut. Er uheldig for folkehelsen. Farlig for dem som blir påkjørt eller stuper i fylla over sykkelstyret. Og det var klart kritikkverdig av regjeringen Solberg å slippe elsyklene fri i 2018, uten reguleringer eller seriøse konsekvensutredninger av noe slag.

Men ingen kunne vite hvor fort disse fremkomstmidlene skulle komme til å dominere verdens byer. Ingen kunne ane hvilken glede så mange skulle finne i dem. Og selv de sinteste blant oss må erkjenne at det finnes en rekke enda verre ting et menneske kan gjøre mot seg selv og sine medmennesker enn å kjøre elektrisk sparkesykkel.

De nasjonale innstramningene som kom i to etapper i mai og juni, måtte speile dette. Elsparkesyklene får i lovverket bli værende i familie med vanlige sykler og elsykler. Et gebyr på 3000 kroner kan ilegges dem som kjører to på en sparkesykkel. Uvettig feilparkering kan koste 900 kroner.

For politi og veimyndigheter blir det ingen enkel sak å håndheve strenge elsparkesykkelregler. Gjennom forskrift er det nå bestemt at farten skal ned i 6 km/t ved passering av vanlig fotgjenger på fortau, en nesten rørende gest til den ruslende. Men mange fartskontroller av denne typen blir ikke å se med det første.

Mer effektive ting kan gjøres lokalt. Et bredt stortingsflertall ga i juni kommunene lov til å føre tilsyn og kontroll med utleieselskapenes virksomhet. Byrådet i Oslo har foreslått et fornuftig øvre tak på 8000 elsparkesykler, mer enn en halvering av dagens bestand, samt et forbud mot utleie av sykler mellom 01 og 05 om natten.

Leger ved Oslo skadelegevakt vil ha utleiestans alt fra 23.00. Med dette enkle grepet, forklarer de, vil et stort, sørgelig og ytterst unødvendig antall «skulle-bare»-ulykker med elsparkesykkel og promille bli avverget. Kanskje holder det å si stans ved midnatt. Kanskje kan selskapene bidra så det monner ved å skru ned maksfarten på syklene på nattestid.

Men byråd og bystyre gjør klokt i å vurdere innspillet fra legevakten nøye. Der vet de hvor skoen trykker. Og hvordan liv og lemmer kan bli ødelagt.