Leder

Karakterer må avgjøre hvem som får studieplassene

  • Lederartiklene Skrives Av Medlemmene Av Kommentargruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen
OPT_jepp_doc6o8yt566w0716q7hxdb9-2AfhcKgSJV.jpg

Karakterer er det mest nøytrale vi har når vi skal avgjøre hvem som skal få tilgang til et begrenset antall studieplasser

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Sosialistisk Ungdom ønsker at adgangen til studieplasser skal avgjøres av mer enn karakterer. Det er lett å ha sympati med begrunnelsen, men det bør forbli et ønske, og ikke en realitet.

Det er kamp om de mest attraktive studieplassene i høyere utdanning. Kravet til gode karakterer har økt.

Det har forplantet seg ned til videregående skole, der mange elever bruker svært mye tid på å få nettopp gode karakterer. Gode karakterer gir dem større valgfrihet når de skal velge utdanning.

Karakterpresset har flere uheldige sider.

Noen elever strever med selvbildet som følge av at de ikke lykkes. Opplevelsen av forventninger fra skole og samfunn er sterk, og virker nærmest paralyserende på enkelte. Og så mister noen motet, og gir opp – de vil ikke klare toppkarakterene likevel.

Dermed glipper kanskje en utdanning som eleven i utgangspunktet var sterkt motivert for. Vi vet også at mange spanderer på seg et relativt kostbart ekstraår på et privat gymnas for å forbedre karakterene i etterkant, noe som gir et mindre effektivt utdanningsløp.

I andre enden kan det være en risiko for at elever som passerer nåløyet til de mest attraktive studiene er for like, at de først og fremst er skoleflinke, og at noen av dem kanskje mangler andre kvaliteter som er viktige i for eksempel legeyrket.

Student— og elevorganisasjonene mener at svaret på dette er å etablere flere veier inn på disse studiene. Opptaksprøver, intervjuer og motivasjonsbrev skal gi viktig tilleggsinformasjon om elevene, og gi flere enn de mest skoleflinke muligheten til å komme inn på drømmestudiet.

  • Flere ønsker andre vurderingskriterier enn karakterer:
Les også

«En trenger ikke nødvendigvis 5 i snitt for å bli en god lege»

Gode karakterer betyr alt:

Les også

Dagens opptakssystem knuser drømmer

I arbeidslivet tenkes det på denne måten, og karakterer betyr etter hvert relativt lite for hvem som får jobbene de fleste steder. Vurdering av motivasjon, erfaring og ulike former for opptaksprøver brukes. Men det er en viktig forskjell på adgang til en, kanskje to stillinger på en arbeidsplass, og adgang til noen hundre studieplasser ved et universitet.

Karakterene har altså sin begrensning. Men karakterer er det mest nøytrale vi har når vi skal avgjøre hvem som skal få tilgang til et begrenset antall studieplasser.

Det er lite som tyder på at de som kommer inn på eksempelvis medisinstudiet faktisk er uegnet, eller dypest sett umotivert. Det er selvsagt mulig å kombinere gode karakterer med egnethet.

Karakterer har en verdi fordi de måler ferdigheter og sporer til innsats. Den innsatsen blir ikke mindre viktig når studieplassen først er i boks, eller når man er ute i arbeidslivet.

Det er bra at karakterer er blitt viktigere, og at god innsats belønnes med flere valgmuligheter i neste runde.

Det ville være en absurd situasjon hvis en elev som har jobbet hardt for å få gode karakterer, og plass på drømmestudiet, skal forbigås av en som har jobbet mindre, men som har levert et velformulert motivasjonsbrev.

Ressursbruken er, som rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo, påpeker, også en innvending. Slike opptaksordninger krever ressurser som heller bør brukes til å øke kvaliteten på selve studiet.

Det er mer å hente fra å arbeide med elevene i videregående skole.

Flere av dem bør få hjelp til å utvikle gode studievaner, samt mer kunnskap om hvilke studier som finnes. Da kan flere velge riktig vei, og ha gode nok karakterer til å få studieplassen de ønsker seg.

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Høyere utdanning
  3. Universitetet i Oslo
  4. Universitet