Leder

Treholtforvirring

I tyve sammenhengende år har spiondommen Arne Treholt fikk mot seg vært omgitt med like mye hemmelighold som mytedannelse. Ennå er ikke hele dommen nedgradert, til tross for at alt det vesentligste forlengst er blitt offentlig kjent.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Dommen har vært voktet av påtalemyndighet og overvåkingspoliti som om den skulle dreie seg om et være eller ikke være for rikets sikkerhet.På denne bakgrunn er det helt utrolig at det nå skapes forvirring om originaldommen. Etter først å ha etterlyst den, hevder riktignok Borgarting lagmannsretts førstelagmann Nils Erik Lie at dommen finnes hos Politiets

sikkerhetstjeneste. Så enkelt er det imidlertid ikke. For dommen Lie har funnet er ikke underskrevet av dommerne som utgjorde retten som dømte Treholt. Og én av dem, høyesterettsjustitiarius Tore Schei, er ikke i tvil om at det finnes et underskrevet originaleksemplar.Knapt noen har større troverdighet i dette spørsmålet enn Tore Schei. Derfor må et intenst arbeid iverksettes for å bringe fakta på det rene. Dypest sett kan dette handle om sakens troverdighet: Lenge har det vært påstått at dommen ble forfalsket som en følge av striden rundt det såkalte pengebeviset. På denne bakgrunn er noe som synes som en sporløst forsvunnet originaldom mer enn underlig. Det er nå flere instansers ansvar å overbevise oss om at hele saken skyldes forvirring, og ikke en skandale av

dimensjoner.

Les mer om

  1. Ledelse