Leder

Aftenposten mener: Havnearbeidernes tap kan mobilisere EØS-motstanden

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Havnearbeidere demonstrerer på Risavika terminal i 2013.

LO-ledelsen må forberede seg godt på omkamper om EØS-avtalen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I forrige uke avgjorde Høyesterett den årelange konflikten mellom havnearbeiderne og arbeidsgiversiden. Dommen gikk i favør av rederiet Holship, etter at Norsk Transportarbeiderforbund vant frem både i tingretten og lagmannsretten.

Problemstillingen er juridisk komplisert, noe også uenigheten i Høyesterett demonstrerer. De organiserte havnearbeiderne har i over hundre år hatt fortrinnsrett til å drive lasse- og lossearbeid i havnene. Det er denne retten havnearbeiderne ville beskytte ved å bruke boikott av havnen for å presse Holship til å følge deres tariffavtale.

Flertallet kom til at denne boikotten er ulovlig, fordi den har som formål å beskytte en fortrinnsrett som strider mot EØS-avtalens regler om fri etableringsrett. Dermed er det i praksis slik at fortrinnsretten nå er historie.

  • BAKGRUNN: Havnearbeiderne tapte i Høyesterett

Lovstridig fortrinnsrett

Saken fremstilles gjerne som et spørsmål om hvor langt EØS-avtalen skal kunne gripe inn i organiseringen av norsk arbeidsliv.

Høyesterett har ikke satt til side tariffavtalen, men funnet at avtalens bestemmelse om fortrinnsrett er lovstridig. Høyesterett sier dessuten at denne særegne fortrinnsretten også er i konflikt med nasjonale konkurranseregler. Det er med andre ord gode argumenter for at fortrinnsretten ville være ulovlig selv uten EØS-avtalen.

Kan gi økt EØS-skepsis

Likevel har avgjørelsen kraft i seg til å gi vann på mølla til EØS-skeptikere i fagbevegelsen. De siste årene har motstanden mot dagens avtale blitt stadig mer synlig i LOs rekker. Hvor stor mobiliseringskraft havnearbeiderstriden har, er usikkert. Ett relevant moment er hvorvidt privilegiene som arbeiderne nå mister, oppleves berettiget.

Fortrinnsretten til å drive lossing og lasting i offentlige havner stammer fra en tid da havnearbeiderne var løsarbeidere, uten rett til hverken arbeid eller lønn. Slik er det ikke lenger.

At én spesiell yrkesgruppe skal ha fortrinnsrett på å gjøre et visst type arbeid, er en særegenhet i avtaleverket. Høyesterett nå har tillatt å se på slike særegenheter med konkuranserettslige briller. Det er i første rekke lignende bestemmelser i andre tariffavtaler som kan komme i spill som følge av dommen. Det er ikke gitt at det er negativt for norske arbeidstagere. For eksempel vil en ordning om fortrinnsrett ramme arbeidere som ikke omfattes av en slik fortrinnsrett.

Må forberede seg

Transportarbeiderforbundet er blant forbundene som vil ha Norge ut av EØS. Lysten blir neppe mindre etter tapet i Høyesterett. LO-ledelsen må forberede seg godt på nye og kraftige omkamper om EØS-avtalen i fagbevegelsen.

  • Har du fått med deg politisk redaktør Trine Eilertsens kommentar om statsrådskiftene? Les den her!

Les mer om

  1. Høyesterett
  2. EØS
  3. Arbeidsliv