Aftenposten mener: Kampen mot æreskultur kan vinnes

Dommen fra Høyesterett er viktig fordi den kan ha en avskrekkende effekt, skriver Aftenposten på lederplass.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Høyesterett har for første gang slått fast at ære var det viktigste motivet i en straffesak.

Dommen mot en syrisk familiefar som kom til Norge som kvoteflyktning i 2014, inneholder rystende detaljer.

I en tekstmelding til sin sønn skriver faren blant annet at datteren på 16 år «må slaktes fra øre til øre». Han forsøker også å true sønnen til å ta livet av henne. «Du slakter henne og drar videre! Du rømmer til Tyskland med sine 80 millioner innbyggere, jeg sender til deg og jeg ordner for deg», skriver familiefaren i en SMS, som er oversatt fra arabisk til norsk og gjengitt i dommen.

Når sønnen nekter, blir også han truet. «Om jeg får tak i deg, så skal jeg forvandle deg til kebab og gå inn i fengsel. Hører du? Du og din søster!», skrev familiefaren.

Han mislikte sterkt at datteren var sammen med en mann som var eldre enn henne. Faren omtalte datteren som «et ludder» og «en hore», ifølge dommen.

– Formålet var å gjenopprette hans og familiens ære og status i storfamilien, som i farens øyne var blitt skadet, sier aktor Asbjørn Eritsland til NRK, som først omtalte saken.

Dommen viser at trusler og æreskultur er noe det norske samfunnet slår hardt ned på

Faren ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder i Gulating lagmannsrett, men anket til Høyesterett. Der ble anken forkastet.

Dommen er viktig av flere grunner. Den viser at trusler og æreskultur er noe det norske samfunnet slår hardt ned på. Foruten å danne presedens i lignende saker, vil dommen forhåpentlig også ha en avskrekkende effekt. Nettopp dette aspektet ble vektlagt av Høyesterett.

Ifølge den ferske Fafo-rapporten Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll pågår det en endring i retning av mer liberale familiepraksiser i norske innvandrermiljøer. Likevel er det et ikke ubetydelig mindretall som opplever «alvorlige foreldrerestriksjoner i sitt sosiale liv».

Et positivt funn er imidlertid at tiltakene som er blitt gjennomført, virker, og at både foreldre og unge forholder seg til aktivt til regelverk og institusjoner.

«Frykten for å havne i politiets og hjelpeapparatets søkelys har betydelig effekt på foreldres valg», slår rapporten fast.

Det gir håp om at dommen kan ha en preventiv effekt, og at kampen mot æreskultur kan vinnes.